Läs senare

Alliansen vill införa skolval för alla

Alliansen är enig om att alla föräldrar ska göra ett obligatoriskt skolval för sina barn. Detta för att motverka skolsegregationen.

22 feb 2016

– Vi vill införa ett aktivt, obligatoriskt skolval i samtliga kommuner, men hur det införandet skall se ut behöver föregås av en utredning. Då vi nu sitter i förhandling med regeringen om detta så är det svårt att kommentera mer i dagsläget, skriver Camilla Waltersson Grönvall (M).
 

Liberalernas förslag att inför obligatoriskt skolval i samtliga kommuner är nu hela alliansens. Liberalerna har klargjort att de även vill bevara närhetsprincipen i kombination med föräldrarnas val av skola, medan övriga partier inte vill gå in på några detaljer. SD tycker att det är viktigt med både närhetsprincipen och syskonförtur tillsammans med föräldrarnas val.
 

Vad blir det då för skillnad om man har kvar närhetsprincipen som i dag?

– När alla väljer så kommer barn oftare än nu att placeras på sitt förstahandsval, säger Christer Nylander, Liberalernas skoltalesperson.
 

Hur ska exempelvis en förälder till en nyanländ elev veta vad som är en bra skola? 

– Det bygger på att kommunerna ger föräldrarna en mer aktiv information om vilka valmöjligheter som finns, säger Christer Nylander.
 

Han säger att det redan i dag finns kommuner som aktivt tipsar föräldrar om vilka skolval som vore bra att söka för deras barn.
 

Men om kommuner går in så aktivt och vägleder föräldrarna så är väl steget i realiteten inte långt från att kommunen placera ut elever på en skola?

– Den stora skillnaden är att föräldrarna ändå har makten att göra valet, säger han.
 

Liberalerna föreslår även att regelverket ska ändras när det gäller kösystemen för friskolor. Man föreslår ett gemensamt kösystem för friskolor och kommunala skolor. Men i den frågan vill de övriga allianspartierna avvakta den statliga utredning som ska presenteras sina förslag i höst.
 

Lena Hallengren (S), ordförande i utbildningsutskottet, tycker att det är lite ”småtrist” att det nu kastas fram förslag kring obligatoriskt skolval utan att Alliansen talar om vad de vill lösa med det förslaget.

Hon menar att Sverige behöver ta ett samlat grepp om frågan kring skolval och segregation och räknar med att Skolkommissionen ska bidra med både förslag och analyser kring de frågorna i maj.

– Just nu handlar frågan om segregationen och att fyra procent av våra skolor tar emot tre av fyra nyanlända. Jag kan inte se att ett obligatoriskt skolval, som många kommuner redan använder idag, skulle lösa den situationen, säger hon.

ur Lärarförbundets Magasin