Läs senare

Allt färre anmäler arbetsskador

Antalet anmälda arbetssjukdomar och arbetsolyckor bland lärare har minskat kraftigt de senaste åren. Hårdare inställning till sjukskrivningar kan vara orsaken.

05 feb 2010

Allt färre som arbetar i förskola och skola anmäler arbets­skador. Utvecklingen oroar Lärarförbundet som tror att skärpta sjukregler snarare än bättre arbetsmiljö ligger bakom minskningen.
— Attityden i samhället är att man inte ska vara sjuk i onödan och då ska man heller inte vara arbetsskadad i onödan, säger Anders Eklund, om­budsman på Lärarförbundet.
Nedgången gäller framför ­allt anmälda arbetssjukdomar, som minskat med 40 procent åren 2005 till 2009. Även antalet anmälda arbetsolyckor har gått ned, men inte lika mycket.

Mattias af Malmborg, förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd, gjorde i somras en
enkät till fackförbunden om nedgången. Hans slutsats är att de skärpta reglerna och den hårdare inställningen till sjukskrivningar har spillt över på arbetsskadorna och då särskilt arbetssjukdomarna, trots att arbetsskadeförsäkringen är oförändrad och inte varit under debatt.
— Min uppfattning är att socialförsäkringar ska ändras genom politiska beslut. Nu sker en stegvis nedmontering av arbetsskadeförsäkringen i smyg när den inte utnyttjas.

Den skenbara kopplingen mellan arbetssjukdom och sjukskrivning kan få stora följder för den enskilde, enligt Mattias af Malmborg. Den som till exempel tvingas ta ett
sämre betalt arbete på grund av arbetsskadan riskerar att gå miste om pengar.
— Man tänker att eftersom jag kan jobba är jag inte sjuk och ska därför inte anmäla
arbetsskada. Men arbetsskadeförsäkringen är egentligen inte förknippad med sjukdom utan med inkomstförlust.
Det finns andra förklaringar till nedgången, till exempel att anmälningsförfarandet har
blivit krångligare. Även Arbetsmiljöverkets generaldirektör Mikael Sjöberg ser den hårdare synen på sjukskrivningar som en delförklaring. En annan är att arbetsmiljön faktiskt har blivit bättre.
— Allt inom detta område är svårt att bevisa, men vår uppfattning är att arbetsmiljön sakta men säkert blir bättre.
Många lärare, socialsekreterare och anställda inom vården upplever »professionell frustration« när den bild de har målat upp av yrket inte stämmer överens med verkligheten. Det problemet tog fart under 90-talets lågkonjunktur.
— Den frustrationen kan göra att man ser sin arbetsmiljö som dålig utan att det leder till sjukskrivning eller arbetsskada, säger Mikael Sjöberg.

Lärarförbundet tänker nu göra en insats för att öka medvetenheten om arbetsskadeförsäkringen.
— Många tror att det är omöjligt att få sin arbetsskada godkänd. Men en tredjedel av våra medlemmar får den godkänd, säger Anders Eklund.

ATT TÄNKA PÅ VID ARBETSSKADA

tre viktiga råd
Lämna arbetsplatsen, gå till läkare, dokumentera. Den som väntar med att agera kan få svårigheter med att få sin skada godkänd.
vem gör vad?
Anmäl det som hänt till arbetsgivare och skyddsombud. Arbetsgivare ska anmäla till Försäkringskassan och AFA Försäkring.
fyra typer av skador
Arbetssjukdom, olycksfall i arbetet, färdolycksfall och vissa typer av smitta.
Källa: Lärarförbundet

ur Lärarförbundets Magasin