Läs senare

Allt färre pedagogiskt utbildade på fritids

FritidshemAndelen personal på fritidshem med pedagogisk högskoleutbildning minskar stadigt. Hösten 2017 hade endast fyra av tio en sådan utbildning, vilket är den lägsta nivån sedan 1995, visar ny statistik från Skolverket.

10 apr 2018

Nära en halv miljon elever finns inskrivna på landets fritidshem – en ökning med 45 procent under en tioårsperiod. Kommunerna är enligt skollagen skyldiga att erbjuda utbildning på fritidshemmen som sedan 2016 fått ett tydligare uppdrag i läroplanerna.

Men när det gäller utbildad personal går utvecklingen i motsatt riktning. Andelen med pedagogisk högskoleutbildning minskar stadigt, med närmare 19 procentenheter sedan 2007, enligt Skolverket.

– Majoriteten av våra 6- till 9-åringar spenderar halva sin skoldag i fritidshem, men utvecklingen går fel håll. Det får såklart förödande konsekvenser för såväl lärandet, rekreationen och kvalitén, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Statistiken visar att det finns stora skillnader mellan landets kommuner och mellan kommunala och fristående fritidshem. Bland omkring 4.000 fritidshem finns det 225 stycken där samtliga i personalen har en pedagogisk högskoleexamen. Å andra sidan är det nära 600, med totalt fler än 34.000 elever, som helt saknar sådan personal.

– Lärarna känner en enorm frustration över att inte kunna erbjuda och leverera den kvalitet som förväntas, något som vi delvis kan se genom de skyhöga sjukskrivningstalen, säger Johanna Jaara Åstrand.

Fakta fritidshem

  • I dag finns 4.255 fritidshem med totalt 484.400 elever och 23.150 anställda omräknat i heltidstjänster. Antalet elever har ökat med 45 procent medan antalet anställda ökat med 28 procent sedan 2007. Den genomsnittliga gruppstorleken har minskat något till följd av fler avdelningar.
  • Hösten 217 hade fyra av tio bland personalen en pedagogisk högskoleutbildning, vilket är den lägsta nivån sedan 1995. Skillnaderna är dock stora mellan såväl kommunerna som mellan kommunala och fristående fritidshem.
  • Medan 41 procent av personalen i kommunala fritidshem har en pedagogisk högskoleexamen är motsvarande andel i fristående fritidshem 19 procent.
    Källa: Skolverket

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin