Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Allt fler barn i förskolan

Närmare en halv miljon barn tillbringar dagen, eller en del av dagen, i förskolan. Det är en historiskt hög siffra och gör förskollärarna mycket eftertraktade.

15 mar 2012

Foto: Sofie JanssonFörskolan växer alltså så det knakar. I höstas var 472 200 barn inskrivna där, vilket är 150 000 fler än för tio år sedan. Förklaringen är naturligtvis stora årskullar men också att andelen inskrivna barn ökat. I höstas gick 83 procent av alla 1-5-åringar i förskola, jämfört med 68 procent för tio år sedan.

Trots att förskolan som sådan har fått större volym har den genomsnittliga barngruppen inte blivit större. Rikssnittet ligger på 16,8 barn per avdelning. Generellt är grupperna lite större i de kommunala förskolorna. Å andra sidan har de kommunala förskolorna mer välutbildad personal än de fristående. I de kommunala förskolorna har 56 procent av årsarbetarna en förskollärarexamen, i de fristående 43 procent.

Utbildade förskollärare är mycket efterfrågade, och i storstäderna är det något av ett bristyrke.

– Det kan nog vara något av ett bekymmer. Men vi ser väldigt stora regionala skillnader. I storstäder är det svårt att få tag på förskollärare, medan nästan all personal är förskollärare i vissa Norrlandskommuner, säger undervisningsråd Åsa Nordström vid Skolverket.

ur Lärarförbundets Magasin