Läs senare

Allt fler begär pengar för lärarlönelyftet

LärarlönelyftetNär Skolverket summerar hur mycket pengar som begärts ut för Lärarlönelyftet visar statistiken att en allt större del utnyttjas. I vår har samtliga 290 kommuner och 688 övriga skolhuvudmän begärt pengar för lyftet.

av Lotta Holmström
16 maj 2017
16 maj 2017

Totalt uppgår beloppet för Lärarlönelyftet till drygt 1,4 miljarder, en ökning med nästan 34 miljoner kronor sedan i höstas. Då var det fyra kommunala skolhuvudmän som missat eller avstått från att söka.

Huvudmännen får begära pengar upp till ett rambelopp som satts för varje huvudman. Bland kommunerna var det många som begärde så gott som hela beloppet. Den kommun som valde att utnyttja lägst andel av rambeloppet, 78 procent, var Mellerud.

– Lärare som haft lyftet har slutat under året, någon har varit sjukskriven och någon har visat sig inte ha lärarlegitimation, så därför har vi inte kunnat nå upp i hela beloppet, säger Anders Pettersson, utbildningschef i Mellerud.

Liksom i många andra kommuner har rörligheten bland lärarna ökat.

– Vi har aldrig haft en sån rotation förut. Lärarlönelyftet är en del i det. De som inte får del av det söker sig vidare, säger Anders Pettersson.

I snitt utnyttjade de kommunala huvudmännen 95 procent av det möjliga beloppet medan de fristående huvudmännen utnyttjade 90 procent.

– Vi ser att intresset för att få del av bidraget har ökat något jämfört med i höstas då det betalades ut för första gången. Det är glädjande, säger Andreas Spång, enhetschef på Skolverket, i ett pressmeddelande.

Om lärarlönelyftet

Det är regeringen som bestämmer reglerna för hur bidraget ska fördelas och hur mycket pengar som avsätts till Lärarlönelyftet.

Nu kommer Skolverket gå igenom skolhuvudmännens rekvisitioner och fatta beslut om dessa i juni 2017.

Bidraget kan begäras ut två gånger per år. Hur stort bidrag en skolhuvudman, exempelvis en kommun eller ägare till en fristående skola, får baseras på antalet elever i skolhuvudmannens skolor. Det är sedan skolhuvudmannen som avgör vilka lärare som ska få höjd lön med hjälp av Lärarlönelyftet.

Inom en skolhuvudman ska den genomsnittliga löneökningen för lärare som är med i Lärarlönelyftet vara 2 500-3 500 kronor. Det innebär att en del lärare kan få ännu mer i löneökning och andra mindre.

För läsåret 2016/2017 har Skolverket tre miljarder att fördela inom Lärarlönelyftet, varav hälften kan begäras ut på våren och hälften på hösten.

Källa: Skolverket

ur Lärarförbundets Magasin