Läs senare

Allt fler behöriga till gymnasiet

StatistikBehörigheten till gymnasiet ökar i de största kommunerna, visar preliminär statistik. Det tyder på ett nationellt trendbrott efter de senaste årens nedgång, även om de definitiva siffrorna inte är klara ännu. Enligt utbildningsminister Gustav Fridolin beror det på ”hårt arbete från lärare, rektorer och elever”.

03 sep 2018

Statistiken över andelen elever som är behöriga till gymnasiet presenteras av Skolverket senare i september, men redan nu släpper utbildningsdepartementet preliminära siffror från de största kommunerna.

I Stockholm har behörigheten i kommunala skolor ökat med 2,2 procentenheter från förra året till 86,9 procent i år. I Göteborg är ökningen 3,6 procentenheter till 75,3 för samtliga elever. I Malmös skolor har behörigheten ökat 1,9 procentenheter till 83,7 procent, men då är nyanlända elever inte medräknade. Uppsala står för den största ökningen med 6 procentenheter för de kommunala niondeklassarna till 84,6 procent.

I två av de tio största kommunerna, Örebro och Helsingborg, sjunker däremot andelen behöriga 2018 jämfört med fjolåret.

På frågan om varför de här siffrorna kommer just nu svarar utbildningsminister Gustav Fridolin att departementet brukar följa upp läget i de stora kommunerna vid den här tiden på året, men också att han oroas över att det ”klankas ned” på svensk skola i debatten.

Gustav Fridolin, utbildningsminister.

– Vi har stora utmaningar som lärarbristen och jämlikheten, men för att kunna ta tag i detta måste vi också se våra styrkor. Och den allra tydligaste styrkan är att kunskapsresultaten har ökat år för år. Det ser vi både i de internationella kunskapsmätningarna och när vi tittar på enskilda grupper. Och nu verkar det som att vi också kan se en ökad behörighet i åtta av tio av de största kommunerna, säger han.

Vad beror det på?

– I slutändan beror det alltid på hårt arbete från lärare, rektorer och elever. Sedan kan vi politiker på kommunal och nationell nivå göra allt för att förutsättningarna blir så bra som möjligt, säger Gustav Fridolin.

Vad anser du att ni har gjort för att förbättra resultaten? 

– Vi har anställt fler, framförallt fler speciallärare. Det gör stor skillnad för att hjälpa elever som är i riskzonen. Högre personaltäthet gör att lärarna kan fokusera på undervisningen. Vi har jobbat mycket med rätt till lovskola och extra undervisning vid sidan av schemat. Det vet vi spelar roll.

Hur gymnasiebehörigheten ser ut i landet totalt får vi inte veta än på några veckor.

– Vi håller på och bearbetar den data vi har fått och ska publicera den 27 september. Vi är inte färdiga med det än och kan inte gå ut med något innan dess, säger Mattias Ragert, presschef vid Skolverket.

Andelen elever behöriga till ett yrkesprogram räknat i procent

  • 2013: 87,6
  • 2014: 86,9
  • 2015: 85,6
  • 2016: 83,1
  • 2017: 82,5

Källa: Skolverket.

Skolverkets siffror från de senaste tre åren visar att graden av behörighet i de tio största kommunerna speglar riket i stort. De två senaste åren har den varit i stort sett identisk, för tre år sedan var behörigheten något bättre i de största kommunerna än i riket totalt. Är utvecklingen lika positiv för hela Sverige som för de största kommunerna även 2018 så skulle det betyda ett trendbrott efter de senaste åren, då andelen behöriga stadigt minskat. Förra året var 82,5 procent av de svenska niondeklassarna behöriga till något av gymnasieskolans nationella program.

ur Lärarförbundets Magasin