Läs senare

Allt fler lärare är tillfälligt anställda

De korttidsanställda blir fler och de fast anställda färre. Det visar Lärarnas tidnings granskning av anställningarna inom kommunala skolor och förskolor.

13 nov 2013
Allt fler lärare är tillfälligt anställda
Källa: SKL

Mellan åren 2008 och 2012 växte andelen visstids- och timanställda lärare i den kommunala skolan från 13 till drygt 15 procent.

Sammantaget blev vikarierna 3 600 fler och de fast anställda 6 000 färre. Det visar statistik som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit fram för Lärarnas tidning.

– Om trenden står sig är det ett problem. Bara fast anställda kan utveckla undervisningen och arbeta långsiktigt tillsammans för att möta varje elevs behov, säger Mathias Åström, förhandlingschef på Lärarförbundet.

Främst är det andelen timanställda som ökat, från 4 till 6 procent, medan andelen visstidsanställda, som ofta arbetar under en längre period, stod still på 9 procent. Andelen tillsvidareanställda, alltså fast anställda, minskade från 87 till knappt 85 procent.

Enda undan­taget är gymnasielärarna, där andelen fast anställda ökade från 83 till 84 procent.
Mathias Åström tror att de timanställda blivit fler främst för att sjukskrivningarna ökat och att de tillsvidareanställda blivit färre när kommunerna stramat åt ekonomin.

– Först krymper man orga­nisationen, sedan ser man att skolorna inte längre fungerar. Då kompletterar man med visstids- och timanställda.

– Det vore bättre att ge ett antal behöriga fast anställning i en vikariebank. En sådan skapar lugn och stabilitet och det mår alla i skolan bra av.
Men snart blir det brist på lärare och då förändras allt, tror Mathias Åström.

– Det kommer att bli krig om behöriga. Vårt budskap till arbetsgivarna är att tillsvidareanställa så många som möjligt, för annars försvinner de.

Men den uppmaningen tänker SKL inte hörsamma. Ingen kommun anställer lärare nu för att de behövs i framtiden.

– Det handlar alltid om att matcha tillgång och efterfrågan i dagsläget, säger Ulrika Wallén, som ansvarar för lärarfrågor på SKL:s avdelning för arbetsgivarpolitik.
I övrigt tycker hon att det är svårt att dra några säkra slutsatser av statistiken.

– Förändringarna är inte så stora. Det är svårt att säga om de påverkar verksamheten. Vi får se om trenden fortsätter.

Samtliga siffror rör kommunalt anställda lärare. Det finns ingen motsvarande statistik för friskolorna. Den största koncernen, Academedia, uppger att man har 26 procent korttidsanställda och 74 procent fast anställda.

Kunskapsskolan meddelar att andelen korttidsanställda ökat från 18 till 25 procent från 2008 till 2012, bland annat beroende på att nya lärares introduktionsår är en visstidsanställning och på att den nya skollagen skärpt kraven på rätt behörighet för tillsvidare­anställning.
 

ur Lärarförbundets Magasin