Läs senare

Allt fler läser Lärarnas tidning

Lärarnas tidning har ökat med 19 000 läsare och är nu mer än dubbelt så stor som Skolvärlden.

08 jun 2012

246 000 personer läser varje nummer av Lärarnas tidning, enligt den årliga medieundersökningen Orvesto. Det är 19 000 fler än vid den senaste mätningen 2011. Det är också mer än dubbelt så många som läser Lärarnas tidning än Lärarnas Riksförbunds tidskrift Skolvärlden, som har en räckvidd på 114 000.

Totalt når ett genomsnittligt nummer av Lärarnas tidning ut till 3 procent av Sveriges befolkning, och 5 procent av kvinnorna. Den typiska läsaren är en kvinna mellan 35 och 54 år.

Skillnad på räckvidd och upplaga

  • En tidnings upplaga är lika med antal exemplar den trycks i, medan räckvidd är en undersökning som visar hur många och vilka som läser den.
  • Lärarnas tidning har en upplaga på 231 000 exemplar och en räckvidd på 246 000 läsare.
  • Statistiken i räckviddsundersökningen Orvesto har tagits fram genom intervjuer med 15 000 personer mellan 16 och 80 år.

ur Lärarförbundets Magasin