Läs senare

Allt fler nekas sjukpenning

SjukförsäkringFörsäkringskassan uppmanar sjuka lärare att lämna sitt yrke och söka andra jobb – trots att skolan och förskolan behöver all personal den kan få.

av Torbjörn Tenfält
17 jan 2018
17 jan 2018
Hans Flygare, Lärarförbundet.

Allt fler lärare nekas sjukpenning då Försäkringskassan har börjat tolka reglerna om sjukskrivning hårdare. Den som fortfarande är sjukskriven efter 180 dagar tvingas ut på arbetsmarknaden för att söka lättare jobb.

– Det här är förödande, vi behöver ju varenda lärare, säger Annette Nord, huvudskyddsombud i Karlstad.

Bilden är densamma över hela landet, visar samtal Lärarnas tidning haft med företrädare för Lärarförbundet i samtliga regioner.

Hårdare krav för sjukpenning

  • 2015 avskaffades bortre gränsen i sjukförsäkringen, men gav samtidigt Försäkringskassan i uppdrag att sänka sjukpenningtalen.
  • Sedan något år tillbaka har Försäkringskassan kraftigt skärpt prövningen av arbetsförmågan i förhållande till ”normalt förekommande yrken” vid dag 180 i rehabiliteringskedjan.

– Vi har även de som kommit tillbaka och börjat arbeta 50 eller och 75 procent. Helt plötsligt får de ingen mer sjukpenning. Det är ju att slå undan fötterna på dem, säger Annette Nord.

Lärarförbundet kräver nu att regeringen genomför en total översyn av sjukförsäkringen och Försäkringskassans tolkning av reglerna. Ingen ska med automatik prövas mot resten av arbetsmarknaden, menar förbundet.

– Samhället måste se till att vi kan rehabilitera lärare tillbaka till yrket. Vi måste ha utrymme att kunna anpassa arbetsuppgifter och en arbetsmiljö som det går att komma tillbaka till, säger Hans Flygare, ombudsman på Lärarförbundet.

För den som får sin sjukpenning indragen, oftast sker detta vid 180-dagarsgränsen, finns i dag två val: Gå tillbaka till jobbet och ställa sig till arbetsgivarens förfogande även om hen fortfarande inte känner sig bra. Eller söka tjänstledigt på grund av hälso­skäl, anmäla sig till a-kassan samt gå till arbetsförmedlingen och skriva in sig som aktivt arbetssökande.

64%

 

 

 

Så mycket högre är sjuk­talet i förskolan jämfört med arbetsmarknaden i stort.

– Om du inte gör det tappar du din sjukpenninggrundande inkomst. Det får inte bli något glapp, säger Hans Flygare.

Statistik som Lärarförbundet tagit fram visar att sjuktalen är betydligt högre i förskola och grundskola jämfört med det totala antalet sjukskrivna i landet (se grafik). Samtidigt behövs det, enligt SCB:s senaste prognos, omkring 80 000 nya lärare och förskollärare fram till år 2035.

Carina Thorell, vikarierande regionchef i Vänersborg, har märkt ett ökat antal ärenden under hösten.

Höga sjuktal i förskolan

Källa: Försäkringskassan

– Vi har just nu medlemmar som håller på med rehabilitering och kanske har nått upp till 50—75 procent arbete, men så får de inte fortsatt sjukersättning eftersom de inte hunnit komma tillbaka inom de 180 dagarna.

Utvecklingen

Arbetsgivarna har i de flesta fall en plan för rehabiliteringen och gör sin del för att underlätta en återgång till full tjänst, menar Carina Thorell. Men Försäkringskassan sätter käppar i hjulen och tycker att de sjukskrivna kan söka annat arbete.

– Många av dem vill ju tillbaka till yrket och det är olyckligt att de inte får den möjligheten. Det är särskilt tragiskt med tanke på att det i många fall är arbetsmiljön som bidragit till sjukskrivningen.

Thomas Norberg, regionombudsman i Mittnorrland/Luleå, är kritisk mot att Försäkringskassan inte bistår den enskilde på det sätt som socialförsäkringsbalken anger att den ska.

– Försäkringskassan har abdikerat från sitt samordningsansvar. I lagen står tydligt att den ska bistå den försäkrade i den mån det behövs, till exempel gentemot arbetsgivaren. Men det har den släppt. Handläggarna kommer inte ens på möten, de prövar bara sjukintyg, säger han.

Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare på Försäkringskassan, besvarar kritiken:

– Vi gör en försäkringsjuridisk bedömning av om den enskilde kan klara ett arbete på hela arbetsmarknaden enligt det regelverk som är lagstiftat, säger hon.

Tre steg till utförsäkring

Rehabiliteringskedjan infördes 2008. I den prövas rätten till sjukpenning i flera steg:

Steg 1

Under de första 90 dagarna har den som är sjukskriven rätt till sjukpenning om hen inte kan utföra sitt vanliga arbete, eller ett annat tillfälligt arbete, hos sin arbetsgivare.

Steg 2

Efter 90 dagar begränsas rätten till den som inte kan utföra något arbete alls hos sin arbetsgivare.

Steg 3

Efter 180 dagar har man endast rätt till sjuk­penning om man inte kan utföra något arbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden.

Högsta förvaltningsdomstolen gav i början av december prövningstillstånd för en rättslig tolkning av begreppet ”normalt förekommande arbete”.

ur Lärarförbundets Magasin