Ingår i temat
Fria skolvalet
Läs senare

»Allt handlar om att ha en fin monter«

05 mar 2014

Textil- och designläraren Magnus Samuelsson är kluven till sitt arbete med att marknadsföra den egna skolan, Buregårdens Utbildnings­centrum i Göteborg.
— Jag sticker inte under stol med att arbetsbelastningen ökar. Tiden måste ju tas ­någonstans ifrån. Det går ut över utvecklingen av under­visningen och att hitta nya arbetsmaterial, säger han.

Han tackade ja när han blev tillfrågad av sin rektor om att vara med i skolans marknads­föringsgrupp. Det blir en hel del jobb med att planera skolans deltagande på gymnasiemässan, öppet hus och träffar med studie- och yrkesvägledare med mera.

— Det är roligt att få höra att man gör ett gott arbete för sin egen skola. Men känslan finns också att man som lärare är tvingad att delta i marknadsföringen av skolan. Våra jobb försvinner om vi inte lyckas få elever till skolan, säger han.

Det som Magnus Samuelsson är mest kritisk till är innehållet i gymnasieskolornas marknadsföring, särskilt på mässorna. Eleverna får veta vilka skolor som erbjuder fria datorer eller träningskort, men att försöka hitta uppgifter om hur det har gått för eleverna på de nationella proven är hopplöst.

— Allt handlar om att ha en fin monter med fina texter. Vi konkurrerar med yta och inte med kvalitet i undervisningen. Det är rätt läskigt, tycker han.

Samtidigt har Magnus Samuelsson av egen fri vilja gått med i marknadsförings­gruppen, och han tycker att arbetet med den ger honom en hel del positivt.

— Det är roligt att göra ­något annat än det man är van vid. Det är lärorikt att se hur eleverna agerar på mässor och öppet hus och det kan man dra nytta av i undervisningen, säger han. 

Riktlinjer för skolreklam

Sveriges Kommuner och Landsting och Friskolornas Riksförbund har tagit fram gemensamma riktlinjer för gymnasieskolornas marknadsföring. 

Där betonas att reklamen inte får vara vilseledande. Marknadsföringen ska ut­formas med socialt ansvar och ta särskild hänsyn till barn och unga. 

Riktlinjerna innehåller en checklista med exempel på marknadsföring avseende utbildningsutbud, skolans verksamhet och resultat.

Alla artiklar i temat Fria skolvalet (17)

ur Lärarförbundets Magasin