Läs senare

Allt vanligare med outbildad personal i förskolan

FörskolanEn växande andel av förskolans personal saknar helt utbildning för att arbeta med barn. Men det ser väldigt olika ut – i de sämst rustade kommunerna har hälften av de anställda inte rätt kompetens. Dock har andelen med förskollärarexamen ökat med en procentenhet jämfört med 2016.

25 apr 2018
Barngrupperna i förskolan minskar, enligt Skolverkets statistik.

Skolverkets senaste statistik, som publicerades på onsdagen, visar både en positiv och en negativ utveckling. Till det positiva hör att barngruppernas storlek fortsätter att krympa. I fjol fanns 15,3 barn i den genomsnittliga barngruppen, jämfört med 15,9 barn 2016. Inte sedan början av 90-talet har barngrupperna varit så små.

Två viktiga förklaringar är riktmärken och statsbidrag: Skolverket har de senaste tre åren betalat ut drygt 2,3 miljarder kronor för att minska eller hejda en ökning av barngruppernas storlek. Och för två år sedan infördes riktmärken som säger att småbarnsgrupperna bör bestå av 6-12 barn och grupperna med lite större barn 9-15 barn.

– Forskningen visar att stressnivåerna höjs och känslan av otrygghet hos små barn ökar i en grupp med många andra barn och vuxna. Därför är det viktigt att man försöker göra så att barnen inte behöver vara i en sådan miljö, säger Magdalena Karlsson.

Siffror förskollärartäthet

Se förskollärartätheten i din kommun (extern länk till Lärarförbundets hemsida).

Kommuner med störst respektive lägst andel förskollärare (samtliga förskolor, kommunala och fristående, inräknade.)

Källa: Skolverket

Samtidigt visar Skolverkets statistik att andelen förskolepersonal som helt saknar utbildning för att arbeta med barn ökat. Totalt saknade 30 procent adekvat utbildning för att arbeta med barn 2017, en ökning med 1,5 procentenheter sedan 2016. Nedbrutet på kommunala respektive fristående förskolor var andelen 27 respektive 41 procent.

Skillnaden mellan kommuner (alla förskolor inräknade) är ännu större. I Sölvesborg saknar endast 7 procent av förskolornas personal utbildning för barn, medan motsvarande andel i Arjeplog är 56 procent.

– Vi vet från forskningen att personalens utbildning och kompetens är den absolut viktigaste kvalitetsfaktorn i förskolan. Det handlar om att ha utbildade och kompetenta förskollärare och barnskötare, säger Magdalena Karlsson.

Andelen förskollärare låg på 40 procent i fjol, vilket var en liten ökning från 2016. Men färska siffror från Universitets- och högskolerådet visar att förskollärarutbildningen nu tycks ha minskat i popularitet. Andelen sökande till hösten har minskat med hela 13 procent, när förskollärarutbildningen i stället borde växa.

– Det känns inte alls bra att se den siffran, kommenterar Magdalena Karlsson.

Även på denna punkt är de geografiska skillnaderna mycket stora. Hammarö kommun ligger bäst till, med hela 75 procent som har förskollärarexamen, medan Ydre endast har 16 procent. Hammarö hade för övrigt den högsta andelen även 2016.

Personalens utbildningsnivå

  • Av alla årsarbetare i förskolan har 40 procent förskollärarexamen, en ökning med 1 procentenhet från 2016.
  • Två procent har en lärar- eller fritidspedagogexamen, medan nio procent har en ej slutförd pedagogisk utbildning.
  • Cirka 20 procent har en gymnasial utbildning för arbete med barn.
  • Nästan 30 procent av årsarbetarna saknar helt en utbildning för arbete med barn, en ökning med 1,5 procentenheter från föregående år.
    Källa: Skolverket

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin