Läs senare

Alltför lång väg till svensk behörighet

Vägen till svensk lärarbehörighet är ofta lång och snårig. Det finns ingen samlad information för lärare med utländsk utbildning och ansvarsfördelningen är otydlig, skriver Högskoleverket i en rapport.

24 Jan 2006

Högskoleverket föreslår att lärare med utländsk examen tidigt får tydlig information och vägledning om möjligheterna att få svensk lärarbehörighet.  Verket efterlyser också individuella utbildningslösningar.
  1.139 personer med utländsk lärarutbildning fick behörighetsbevis utfärdat av Högskoleverket under åren 2000–2004 medan 187 personer fick avslag på sin ansökan.
   Av dem som fått behörighetsbevis arbetade 81 procent som lärare hösten 2004. Det kan jämföras med att 83 procent av dem som blev färdiga med sin svenska lärarutbildning 2002 arbetade som lärare ett år senare.
   Lärare med behörighetsbevis hade hösten 2004 tillsvidareanställning i mycket högre grad än de som saknade detta bevis, 77 respektive 37 procent.  Totalt undervisade 68 procent inom den inriktning de hade behörighet i; förskollärare/fritidspedagoger och modersmålslärare i högre grad än andra.

Två av tre av dem som fick avslag på sin ansökan är intresserade av att komplettera sin utbildning. De har dock haft svårigheter att hitta information om detta och upplever ibland att vägen till lärarbehörighet blir orimligt lång.
   Behörighetsbeviset har samma status som en svensk lärarexamen och ger rätt till anställning i svenska skolor utan tidsbegränsning.
   Högskoleverket har undersökt vilken betydelse behörighetsbeviset haft när lärarna har sökt och fått jobb. Man ville också identifiera vilka hinder som finns för lärare med utländsk utbildning att utöva sitt yrke i Sverige.
   Många invandrade lärare anser att de har sämre lön än svenska kolleger. Många av dem upplever inte att deras utländska lärarerfarenhet värderas särskilt högt av svenska arbetsgivare. Rapporten visar också att invandrade lärare med lång erfarenhet utomlands inte får anställning i större utsträckning än lärare som saknar erfarenhet.

ur Lärarförbundets Magasin