Läs senare

Allvarlig kritik mot prestigeskola

Yngre elever förödmjukas och misshandlas utan att de vuxna ingriper. Anrika internatskolan Lundsbergs framstår som en sluten värld med egna lagar i Skolinspektionens mycket kritiska beslut.
Men skolans rektor tycker att myndigheten ger en "alltför mörk bild".

30 nov 2011

Lundsbergs skola i Värmland brukar beskrivas som en prestigefylld elitskola. Men Skolinspektionen bild är en skola med pennalism, där äldre elever – med de vuxnas tysta medgivande – utnyttjar och slår yngre. "Det har skett en normalisering av fenomen som i samhället i övrigt anses vara oacceptabla", skriver myndigheten.
— Jag har hört uttryck som att man lever i en bubbla på Lundsberg. Det är naturligtvis inte acceptabelt, alla elever har oavvislig rätt till en lugn och trygg skolmiljö, säger avdelningschef Carina Abréu.

Tillsynen skedde efter ett par anmälningar om övergrepp. Nu föreläggs Lundsberg att omedelbart få slut på pennalismen. Beslutet bygger på intervjuer med bland andra skolans rektor, som tillstår att det finns en hackordning på skolan – yngre utför tjänster åt äldre. Men Skolinspektionen refererar också hur yngre elever lär sig att ta stryk, eller "en broderlig klapp" som det också benämns.
   Alla står inte ut. Årligen lämnar en handfull av skolans cirka 220 elever Lundsberg, enligt Carina Abréu. Trots detta har skolan inte fått stopp på kränkningarna. För Skolinspektionen har det berättats att såväl personal som elever är hemmablinda.

Skolan har nu tre månader på sig att få bukt på problemet. Skolinspektionen har inte agerat för att genast stoppa skolans verksamhet. Ändå är det inte första gången Lundsberg kritiseras för pennalism.

Så vad talar för en omedelbar förändring nu?
— Att Skolinspektionen lagt ett föreläggande, säger Carina Abréu.
Det är regeringen, inte Skolinspektionen, som i sista hand avgör Lundsbergs framtid.
— Vi kommer att gå på Skolinspektionens bedömningar. Vänder sig Skolinspektionen till regeringen med en tydlig rekommendation följer vi den. Men där är vi inte, säger utbildningsminister Jan Björklund.
TT har sökt rektor Staffan Hörnberg utan framgång. I ett pressmeddelande säger han att åtgärder ska vidtas. Men, fortsätter han, "Vi anser att inspektionen till viss del ger en alltför mörk bild av vår verksamhet".

Sveriges äldsta internatskola

  • Lundsberg, Sveriges äldsta internatskola, har genom åren haft många adliga och kungliga elever.
  • Skolan har 220 elever, varav de allra flesta bor på skolans elevhem.
  • Dåvarande tillsynsmyndigheten Skolverket riktade kritik mot skolan 2001, bland annat om pennalism.
  • Den nu aktuella tillsynen gjordes efter anmälningar från bland andra två tidigare anställda vid skolan.
  • Skolinspektionen har även gjort inspektionsbesök vid de två andra riksinternatskolorna, Grennaskolan och Sigtuna Humanistiska läroverk. I Grennaskolan har rektorn polisanmält en misshandel, vilket fick Skolinspektionen att besluta om granskning av samtliga tre riksinternat.
  • Beslut om Grennaskolan och Sigtuna har inte fattats ännu.

ur Lärarförbundets Magasin