Läs senare

Amerikanska lärare kämpar mot ”Trump-effekten”

UtblickDet finns många utmaningar för lärare i Donald Trumps Amerika. Det säger amerikanska lärarfacket AFT:s ordförande Randi Weingarten, som är i Sverige för att lära sig mer om vårt friskolesystem.

11 okt 2017

– Det har skett en stor ökning av antalet intoleranta handlingar i USA. Nynazistiska och rasistiska symboler klottras på ytterdörrar. Trakasserierna ökar. Det är väldigt viktigt hur lärare hanterar allt detta. Hur kämpar vi emot trångsynthet och hat? Hur skapar vi pluralism? säger Randi Weingarten.

Hon talar om den ”Trump-effekt” som vi på Lärarnas tidning tidigare har berättat om.

Om AFT

Stöder öppet Demokraterna

  • American Federation of Teachers (AFT) är USA:s andra största fackförbund för lärare med 1,7 miljoner medlemmar. Det största är the National Education Association (NEA).
  • AFT grundades 1916.
  • Nuvarande ordföranden Randi Weingarten tillträdde 2008.
  • Förbundet stöder öppet Demokraterna och har bidragit med pengar till både Hillary Clintons och Barack Obamas presidentkampanjer.
  • Förutom lärare från förskola till högskola organiserar de även myndighetsanställda på federal, stat- och lokal nivå samt sjuksköterskor och annan sjukhuspersonal.

– Donald Trump legitimerar mobbare. Man får säga vad som helst utan att det får några konsekvenser. Det ska ge sken av äkthet eller så sägs det under förevändning att det ska röra om i grytan, säger hon.

Denna hårdnande miljö möter landets lärare varje dag. Men det är inte det enda Trump-administrationen fört med sig. En annan sak är propaganda och ”alternativa fakta”.

– Teologi och ideologi framställs som viktigare än att ta reda på sanningen och att skilja på fakta och påhitt. Det innebär en stor utmaning för lärare, eftersom de har ett ansvar att skilja på fakta och åsikter och att lära eleverna vad fakta är. Att lära dem kritiskt tänkande, säger hon.

Under Sverigebesöket har American Federation of Teachers kunskapsutbyte med Lärarförbundet och träffar även gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström. Fokus för den amerikanska delegationen har varit att förstå hur det fria skolvalet fungerar i Sverige.

– Vi vill verkligen veta vad som hände under friskolereformen i Sverige och vilken effekt det har haft över tid. Hur det har påverkat läroplanen, men också vad skolpengen och marknadsanpassningen har haft för effekter på elevresultat, likvärdighet, resultat, lärarkårens status, lärarrekrytering och på de kommunala skolorna, säger Randi Weingarten.

Randi Weingarten tillsammans med Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand. Foto: Lotta Holmström

Bakom nyfikenheten ligger den stora privatiseringsiver som finns hos Donald Trumps regering, med utbildningsminister Betsy DeVos i spetsen. Randi Weingarten skräder inte orden när hon pratar om henne.

– Under förevändning om föräldrars fria val monterar hon aktivt ner de offentligt finansierade skolorna, ser till att det offentliga utbildningsväsendet inte fungerar.

Hon berättar om hur skolorna i delstaten Michigan utarmats för att satsa på ett system som liknar det svenska skolpengssystemet, men med skillnad att man aktivt skurit ner radikalt på de offentliga skolornas budgetar och satsat pengarna på friskolor. Följden blev att de offentliga skolorna tappade elever, och därmed gick miste om ännu mer pengar.

– Jag besökte en skola i Detroit för ett par år sedan där golvet var helt buckligt, och de saknade datorer trots att de hade en teknologiinriktning. Möss sprang omkring i skolan. Lärarna fick börja dagen med att städa bort muslortar i sina rum, för några städare hade skolan inte råd med. Värmesystemet fungerade inte på vintern så barnen satt med jackorna på i klassrummen, berättar hon.

Nu vill DeVos genomdriva liknande förändringar i hela landet.

– Kampen mot åtstramningar, för investeringar och mot fixeringen vid privatiseringar – trots att de flesta föräldrar vill ha offentliga skolor – och en miljö som möjliggör trångsynthet och hat, en miljö som gynnar alternativa fakta, har gjort att lärare står inför stora utmaningar när de vill skapa en trygg miljö för eleverna istället för att bara kämpa för att hålla dessa nationella strömningar utanför klassrummet, säger Randi Weingarten.

ur Lärarförbundets Magasin