Läs senare

Ämnesbetyg i gymnasiet utreds

BetygEn utredning om ämnesbetyg i gymnasieskolan ska tillsättas av regeringen.
– Jag tror att gymnasiebetyg kan ge eleverna bättre förutsättningar att lära mer och för livet, säger gymnasieminister Anna Ekström (S) till Dagens Nyheter.

25 jan 2018
Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister.

– Dessutom tror jag det kan minska den skadliga stress och press som många elever lider av i dag, fortsätter hon.

Kursbetyg ersatte ämnesbetyg i gymnasiet 1994. Hösten 2016 föreslog gymnasieutredningen att ämnesbetygen skulle införas igen.

– Med tanke på att det är en oerhört omfattande reform vill jag skynda långsamt. Det ska utredas och analyseras grundligt, men utredningen ska tillsättas snart, säger Anna Ekström.

ur Lärarförbundets Magasin