Läs senare

Ämneslärarprogrammet behöver dubbla sina sökande

LÄRARBRISTENAvhoppen på ämneslärarutbildningen är så höga att antalet nybörjare på ämneslärarutbildningen skulle behöva dubbleras för att tillgodose framtida behov. Det visar en ny rapport om svenska bristyrken.

av Emma Olsson
05 nov 2019
05 nov 2019
Ämneslärarprogrammet behöver dubbla sina sökande
Lärarbristen väntas uppgå till så mycket som 80 000 lärare år 2031 – och bristen bland ämneslärare är mest akut.

Universitetskanslerämbetet (UKÄ) har gjort en genomgång av antagningen till utbildningar inom 15 bristområden, för att se hur mycket den skulle behöva öka mellan 2023 och fram till 2035 för att råda bot på personalbristen. Föga förvånande toppar lärarutbildningarna.

För ämneslärare skulle antagningen behöva öka med 87 procent. Det beror också på att avhoppen är medräknade – och här lämnar hälften av studenterna utbildningen.

När det gäller grundlärare är siffran 57 procent, och yrkeslärare 56 procent, medan förskollärare ligger på 33 procent och speciallärare på 31 procent, skriver TT.

Men UKÄ menar att det inte räcker med att utvidga utbildningarna.
– Vad vi vill säga är att det är omöjligt att rekrytera så många studenter som behövs, så som söktrycket och lärosätenas kapacitet ser ut i dag. Verksamheterna behöver förbereda sig för ett scenario där det inte går att tillfredsställa bristen av högutbildade med nyexaminerade, säger rapportförfattaren Bahar Faraz, till TT.

Samtidigt pågår en utredning om lärarutbildningarna, något Lärarnas tidning tidigare intervjuat ministern för högre utbildning och forskning om.
– Vi har sett kvalitetsbrister som vi nu låter två utredare titta närmare på. En del saker som borde kunna ge förbättrad lärarutbildning och ett starkare läraryrke. Kan man jobba på strategiskt klokare sätt för att få fler lärarledda timmar på utbildningen? Kan man stärka metodiken?, säger Matilda Enkrans.

Regeringen räknar med att befolkningsökningen bidrar till att lärarbristen kommer att gå upp till 80 000 år 2031.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin