Läs senare

Ämnet samiska stärks

I dag kan ingen lärare bli behörig att undervisa i ämnet samiska eftersom det saknas en reglering av detta i behörighetsförordningen. Nu föreslår Utbildningsdepartementet att det ska införas ett behörighetskrav för undervisning i ämnet samiska i sameskolan.

06 feb 2020

– Eleverna i sameskolan ska garanteras en undervisning av god kvalitet som bedrivs av behöriga lärare. Men för att lärare med behörighet i ämnet samiska ska kunna anställas behöver ett behörighetskrav införas som motsvarar kraven i andra ämnen, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Sameskolan är en egen skolform med samisk inriktning men som i övrigt motsvarar grundskolans årskurs 1–6.

I sameskolan ska eleverna bland annat lära sig att läsa, tala och skriva samiska.

Enligt förslaget ska läraren ha fullgjort 30 högskolepoäng i ämnet samiska och vara behörig att undervisa i minst en av årskurserna 1–6 i grundskolan för att vara behörig att undervisa i samiska.

För att ge lärarna och huvudmännen tid för fortbildning, föreslås ändringarna i behörighetsförordningen träda i kraft den 1 juli 2022.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin