Läs senare

Anders Borg svänger om riskkapitalbolag

Efter dokumentären Skolfesten tycks finansminister Anders Borg ha börjat svänga om riskkapitalbolagens vara i skolan.
– Ägarprövningen vi ska göra bör landa i att det ska vara långsiktiga, uthålliga och kompetenta ägare, säger han.

28 Okt 2013

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Folkpartiet har framfört snarlika förslag om att nya friskoleägare ska förbinda sig att driva sina skolor i minst tio år för att bli godkända. Det har inte de övriga alliansparterna velat gå med på och det var därför friskolekommittén i somras skickade frågan vidare till den så kallade ägarprövningsutredningen som undersöker hur långsiktigheten i välfärdssektorn ska garanteras.

I direktiven från finansdepartementet står det dock att mångfalden med olika drifts- och ägarformer ska bevaras och att det inte får bli svårare än nödvändigt för bolagen.

Tidigare har Anders Borg talat för att riskkapitalbolag ska kunna verka i skolan och vården och även få avsättning för insatt kapital. Nu säger han till SVT:

– Ägarprövningen vi ska göra bör landa i att det ska vara långsiktiga, uthålliga och kompetenta ägare. Det talar för att det inte bör vara riskkapitalbolag på det nuvarande sättet i framtiden.

Ägarprövningsutredaren Eva Lindström ska lämnas sina förslag senast den 28 februari nästa år.

ur Lärarförbundets Magasin