Läs senare

Andra fack stöder lärarnas lönekrav

Övriga fackförbund har inga invändningar mot att lärarna vill ha mer i lön, enligt Lärarförbundets förhandlingschef.

19 feb 2010

Över hela arbetsmarknaden råder enighet om att det är parterna inom exportindustrin som sätter nivån för kommande lönehöjningar.
    I avvaktan på vad som händer där går övriga avtalsförhandlingar på sparlåga, däribland förhandlingarna på lärarom-rådet.
     Under tiden fortsätter lärar-förbundens förhandlingsledningar att förankra sitt budskap om att lärarna har halkat efter och nu ska ha "mer än andra".
    Lärarförbundets förhandlingschef Mathias Åström har i olika konstellationer mött sina kolleger i andra förbund, däribland företrädare för LO-förbund och tjänstemannaförbund inom exportindustrin.

Vad säger de om att lärarna ska ha "mer än andra"?
— Ingenting. Och det hade jag inte heller väntat mig. Det viktiga är att de inte har några invändningar mot vår beskrivning av lärarnas dåliga löneutveckling under senare år, säger Mathias Åström.

Uteblivna invändningar tolkar du alltså som stöd?
— Ja, det är så det går till i sådana här sammanhang.
I slutet av januari hade Lärarförbundets styrelse en vägledande diskussion om upplägget av förhandlingarna. Därefter har förhandlarna för Sveriges Kommuner och Landsting och lärarförbunden träffats i princip varje vecka.

Den 16—18 mars samlas förbundsstyrelsen åter för en vägledande bedömning av vad som uppnåtts och för att göra ett vägval om hur man ska gå vidare. Den 31 mars ska ett nytt avtal vara klart. För säkerhets skull har dock styrelsen lagt in två reservveckor efter påsk.

ur Lärarförbundets Magasin