Läs senare

Anita Wallin: Evolutionsteorin i klassrummet

Läraren är en nyckelperson om elever ska lära sig naturvetenskap så att de både kan förstå och använda den.

07 jun 2004

Det visar Anita Wallin i sin avhandling som bygger på en studie av gymnasieelever där majoriteten lärde sig evolutionsteorin så att de ett år efter avslutad undervisning kunde använda den för att förklara biologiska fenomen. Dessutom upplevde de undervisningen som både intressant och lärorik

Syftet med avhandlingen är att undersöka vad som krävs för att elever ska lära sig och lärare undervisa evolutionsteorin, så att eleverna kan använda den på egen hand. Med andra ord nå målet att teorin blir ett verktyg för att beskriva, förklara, förstå och delvis förutsäga biologiska fenomen ur ett evolutionärt perspektiv.

Elever och lärare står alltså inför en gemensam utmaning. Evolutionsteorin ger förklaringar till själva livets utveckling. Ibland kan elever ha en livsåskådning som gör att de inte accepterar evolutionsteorin. Målet för undervisningen är dock att eleverna ska förstå evolutionsteorin, inte att de ska överge en eventuell religiös uppfattning.

Forskaren konstaterar att en kompetent lärare behöver vid sidan om kunnande i undervisningsämnet också ämnesdidaktiskt kunnande. Till detta hör resultaten från de senaste 25 årens omfattande internationella forskning angående hur elever uppfattar naturvetenskapliga fenomen.

Elevernas uppfattningar skiljer sig ofta från naturvetenskapens. För att möta eleverna i deras lärande måste läraren vara medveten om dessa olika uppfattningar, vardagsföreställningar, så att han/hon har möjlighet att hjälpa eleven vidare till en mer naturvetenskaplig förståelse.

Till lärarens ämnesdidaktiska kompetens hör också att kunna tolka mål i läro- och kursplaner och använda olika metoder för att utvärdera dem och att ha insikt i teorier om lärande och undervisning.

Avhandlingens resultat sammanfattas i ett tjugotal punkter som visar sig väsentliga för att elever ska erövra förståelse i evolutionsteori. Dessa punkter delas in i tre olika grupper, sådana som är specifika för undervisning och lärande i evolutionsteori, sådana som gäller naturvetenskapens karaktär samt sådana som är mer generella.

Avhandlingens titel: Evolutionsteorin i klassrummet – på väg mot en ämnesdidaktisk teori för undervisning i biologisk evolution

Disputation: 4 juni 2004, Pedagogen, Göteborgs universitet

Kontakt: Anita Wallin, tel. 031- 773 2258, e-post: anita.wallin@ped.gu.se

ur Lärarförbundets Magasin