Läs senare

Anmälningar om våld mot lärare ökar kraftigt

ArbetsmiljöLärare som blir skallade, får hår avslitet och ta emot knytnävsslag. Antalet anmälningar till Arbetsmiljöverket om elever som använder fysiskt våld mot lärare ökar i år jämfört med förra året.
– Det här är en riktigt allvarlig signal, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

09 okt 2017

Anmälningarna om fysiskt våld i skolan har ökat med mer än en fjärdedel jämfört med samma period förra året, enligt statistik som Arbetsmiljöverket tagit fram åt Dagens Nyheter.

Under årets första åtta månader har 295 anmälningar om allvarligt fysiskt våld i grund- och gymnasieskolan kommit in, en ökning med 28 procent på ett år.

Över 70 procent av anmälningarna handlar om elever som brukat våld mot lärare och annan skolpersonal. I flera fall har liknande våld skett tidigare, ibland även regelbundet.

Anmälningarna beskriver hur lärare blir skallade, fått hår bortslitet, tänder utslagna, örfilar och knytnävsslag. En gravid pedagog blir knuffad i magen så att hon får missfall.

Johanna Jaara Åstrand.

– Det här är en riktigt allvarlig signal och jag utgår från att Arbetsmiljöverket utreder vilka orsakerna är, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand till tidningen.

Åren 2012–2016 nästan fördubblades anmälningarna om fysiskt våld i grund- och gymnasieskolan – från 230 till 425, enligt DN.

Enligt Arbets­miljöverket verkar trenden i skolan följa den allmänna utvecklingen när det gäller anmälningar om hot och våld i övriga arbetslivet. Det går inte att veta om det rör sig om en ökad benägenhet att anmäla eller om våldet har ökat.

ur Lärarförbundets Magasin