Läs senare

Anna Ekström kallas till utbildningsutskottet

Utbildningsutskottets ordförande Lena Hallengren (S) vill ha klara besked av Skolverket om vilka problem som återstår att lösa när det gäller lärarlegitimationen. Skolverkets generaldirektör Anna Ekström kallas därför till utskottet så fort riksdagen öppnat.

04 sep 2015

Lärarnas tidning har tidigare skrivit att cirka 10 000 ansökningar ligger på Skolverkets bord och väntar samtidigt som bristen på behöriga lärare är stor i många ämnen. Handläggningstiderna är på 6-9 månader men i slutet av september räknar myndigheten att de når de handläggningstider på 4 månader som regeringen krävt.

– Legitimationen är en del av lärarbristen. Hela legitimationsreformen är en av de hafsigaste reformer som gjorts så nu måste vi beta av och se om det finns ytterligare problem att lösa, säger Lena Hallengren.

I budgetpropositionen för år 2016 får Skolverket därför en förstärkning på 75 miljoner för att arbeta vidare med lärarlegitimationerna.

– Det var mer pengar än Skolverket begärt men genom budgeten vill vi säkerställa att det inte ska vara en resursfråga för Skolverket att få klart legitimationsansökningarna, säger Lena Hallengren.

Hon påpekar att hela utbildningsutskottet är angelägna att få en samlad lägesbild från Skolverkets generaldirektör huruvida det finns några strukturella problem kvar att lösa.

– Jag har bland annat fått brev av musiklärare som har en musikutbildning och som arbetat 20-25 år och som nu inte anses behöriga. Vi vill veta om det finns fler sådana exempel och ifall det är enstaka fall eller grupper som hamnat i kläm, säger Lena Hallengren.

Riksdagen öppnar den 15 september.

ur Lärarförbundets Magasin