Läs senare

Anna Ekström: ”Några riktigt beska piller”

PolitikInget stopp för vinster i friskolor och fritt fram för betyg från årskurs fyra. Som ny utbildningsminister tvingas Anna Ekström driva en politik som hon delvis varit motståndare till.
"I januariavtalet finns en hel del åtgärder som är tydlig socialdemokratisk politik men också några riktigt beska piller", säger hon.

av Kristian Lönner
22 jan 2019
22 jan 2019
Anna Ekström, utbildningsminister. Foto: Regeringen.

Det var knappast en överraskning att Anna Ekström får fortsätta som minister. Hon får ökat ansvar när hon både blir departementschef och minister för alla skolformer från förskola till vuxenutbildning.

– Jag ser stora fördelar med det. Mycket är gemensamt mellan de olika skolformerna, exempelvis när det gäller kompetensutveckling och att stärka läraryrkets attraktivitet, säger Anna Ekström.

Under den förra mandatperioden var hennes titel gymnasie- och kunskapslyftsminister. Att kunskapslyftet inte längre finns med i ministertiteln speglar inte en förändrad politik, säger Anna Ekström.

– Kunskapslyftet finns stadigt och klart med i januariavtalet samt i regeringsförklaringen. Vi ökar antalet platser i Komvux, folkhögskola, universitet och högskola.

Den största förändringen för Anna Ekström jämfört med den förra mandatperioden är kanske ändå att hon nu ska genomföra politiska förslag som tydligt kommer från Liberalerna och Centerpartiet.

– Socialdemokraterna gick till val på att begränsa vinsterna i skolan. Nu har vi förbundit oss att inte driva frågan. Jag är mycket angelägen om att hedra och leva upp till avtalet som vi har med Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna, säger Anna Ekström.

De beska pillren från hon helt enkelt tugga i sig för ett större syfte.

– Jag tycker att överenskommelsen är så viktig för Sverige. Den ger Sverige stabilitet och en handlingskraftig regering och håller främlingsfientliga partier borta från inflytande.

Blir skolan bättre av betyg i fjärde klass och mobilförbud?

– Ett mobilförbud är jag övertygad om är bra för svensk skola. Jag vill se ett mobilförbud där utgångspunkten är att mobilen inte används. Men det måste vara möjligt för läraren att låta elever använda mobilen om det är bra för undervisningen, som att fotografera av uppgifter på tavlan exempelvis.

– När det gäller betyg i fjärde klass är det ingen hemlighet att det är något som vi socialdemokrater fått gå med på. Jag tänker själv att vi kan lära oss mycket av Finland där skolorna själva har inflytande över när man inför betyg.

Ett beslutunderlag om ett förstatligande av skolan ska tas fram. Vad är det första som kommer att hända i den frågan?

– Det är en bra del av januariavtalet. I 30 års tid har vi grälat om huruvida skolan ska vara statlig eller inte. Samtidigt har vi inte haft någon samsyn om vad ett förstatligande skulle innebära. Därför är det bra att ta fram ett beslutsunderlag och det ska bli en rolig del av jobbet.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin