Läs senare

Anna Ekström om lärarfackens kritik: ”Förstår inte”

CORONAVIRUSETLärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand är kritisk mot att coronastängningarna hamnar i knät på enskilda huvudmän.
Nu svarar utbildningsminister Anna Ekström (S) på Lärarförbundets invändningar mot nya lagarna.

av Emma Olsson
13 mar 2020
13 mar 2020
Anna Ekström svarar nu på lärarfackens kritik om att regeringen lägger över allt ansvar om corona i huvudmännens knän. FOTO: Lärarförbundet och TT

Skolorna ska vara öppna – men huvudmännen kan stänga om de anser det nödvändigt. Det var regeringens budskap under torsdagen, då de presenterade nya författningar som gör det möjligt att ge elever missad undervisning på helger och skollov.

Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet, är kritisk till att ett alltför stort ansvar landar i knät på enskilda huvudmän – och att pressen på enskilda rektorer blir för stark.
Även Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén är bekymrad över att det blir olika lokala lösningar.

– Jag förstår inte kritiken, för mig är det glasklart. Huvudmännen har ansvar enligt lag och förordningar för att bedriva skolverksamhet. Huvudmännen har också arbetsmiljöansvar. I ett ansträngt läge med smittspridning i samhället kan det bli aktuellt att skolor stängs. För alla de situationerna har vi ett regelverk som kommer att se till att skolornas huvudmän får större förutsättningar att ta det ansvaret, säger Anna Ekström, till Lärarnas tidning.

Hur ser du på risken att hamnar i knät på enskilda rektorer – och i slutändan går ut över lärarna?
– Huvudmännen har ansvaret även för obekväma beslut, och ska stötta sina rektorer att ta det ansvaret. Det regeringen har gjort är att se till att det finns ett flexibelt regelverk på plats – om en skola måste stängas, om skolorna i en region måste stängas eller om vi behöver stänga skolor i hela Sverige. Jag vill också påminna om att bakgrunden är att det är en pandemi. Det är en smittspridning som pågår, och det är ett läge som är allvarligt för hela samhället. Vi har alla ett ansvar för att samhället fungerar så bra som möjligt, att barn och elevers hälsa kan upprätthållas och vi kan hindra smittspridning i hela samhället, säger Anna Ekström.

Vilka risker ser du med att det är upp till enskilda huvudmän och att det blir ett hårt tryck på rektorer?
– Huvudmännen ska följa lagar och förordningar och från regeringens sida så underlättar vi det arbetet genom att ta fram ett flexibelt regelverk för det fallet att skolor inte kan hålla öppet.

Igår handlade det om skolor. Vad tänker du kring förskolor och fritidshem, om de måste stänga?
– Förskolorna och fritidshemmen har ett väldigt viktigt uppdrag i det läge Sverige nu befinner sig i. Ska vi klara av att vårda de som är sjuka och ska vi klara av att begränsa den smittspridning som Folkhälsoinstitutet varnar för, då måste mammor och pappor med viktiga jobb kunna gå till jobbet. Förskolan och fritidshemmen har en mycket viktig uppgift. Annars brukar jag betona deras pedagogiska roll, men i dagens läge blir omsorgsdelen och att säkra att barn har det tryggt och säkert.

Vad är planen om förskolor och fritidshem måste stänga?
– Skulle det vara så att smittskyddet tjänade på att vi stängde skolor, förskolor och fritidsverksamhet – då skulle jag inte tveka på att ta till sådana åtgärder. Idag är smittskyddsläget så att vi tjänar på att hålla förskolor och skolor öppna, inte minst eftersom föräldrar som har viktiga uppgifter kan gå till jobbet. Skulle det förändras, och det följer vi hela tiden, då är vi beredda att ändra besluten och stänga skolor.

Varför pratade du inte om dem under presskonferensen?
– Min avsikt har hela tiden varit att säkra att skola, förskola och fritidshem får så goda förutsättningar som möjligt. Men regelverket som vi planerar handlar om de obligatoriska skolformerna. Alla förutsättningar som vi ger skolorna att hantera en stängningssituation, de finns redan för förskolor och fritidshem eftersom lagstiftningen ser annorlunda ut.

Argumentet om att föräldrar måste jobba gäller knappast på gymnasienivå. Hur resonerar ni kring att stänga gymnasieskolor?
– Det är alldeles självklart att det är skillnad på grund- och gymnasieskolan, både för att ungdomarna är äldre, men också för att gymnasieskolan inte är en obligatorisk skolform. Hittills är beskedet att det är viktigt att skolor är öppna för att föräldrar ska kunna gå till jobbet. Och jag kommer att höra efter om det finns skäl att agera olika när det gäller barn och när det gäller ungdomar. Men från Folkhälsomyndigheten är beskedet att skolstängning inte är särskilt verksamt från smittskyddssynpunkt.

Vid en eventuell stängning ser det digitala läget väldigt olika ut. Hur tänker du kring huvudmannens möjlighet att driva undervisning om skolorna måste stänga?
– Jag är medveten om att det finns olika förutsättningar, mellan olika huvudmän och mellan glesbygd och storstad och liknande. Det är viktigt att komma ihåg att det vi diskuterar är hur vi gemensamt ska göra vårt allra bästa för att klara en svår situation i det svenska samhället. Vi kommer att vara i ett läge där vi alla får hjälpas åt så gott vi kan och göra det bästa av en svår situation. Det kommer också att gälla för skolans huvudmän. Jag vill med de nya reglerna ge huvudmännen så goda möjligheter som möjligt att se till att samhället fungerar så bra som möjligt och att barn och utbildning får den utbildning de har rätt till.

Är du nöjd med de digitala förutsättningarna?
– Jag kommer aldrig att vara nöjd med huvudmännens förutsättningar. Men i den här situationen gäller det att agera utifrån de förutsättningar som finns, inte utifrån de förutsättningar vi skulle vilja fanns.

Har ni givit huvudmännen tillräckliga digitala förutsättningar, utifrån pandemisituationen?
– Jag är medveten om att det är väldigt olika förutsättningar och jag är medveten om att många rektorer kommer att få tuffa förutsättningar för att ge barn och ungdomar utbildning. Det här är en situation som kommer att vara jobbig för många rektorer, jobbig för många elever och vara en ansträngning för många i vårt samhälle. Just därför vill jag ge rektorer och skolor så goda förutsättningar som möjligt, men smittspridningen innebär att vi måste agera som ett samhälle och hjälpa varandra.

Finns det tillräckliga ekonomiska resurser för huvudmännen?
– Den frågan kommer att diskuteras, och har rests av både kommuner och fristående skolor och där finansminister Magdalena Andersson (S) redan aviserat insatser. Hur det ska hanteras i den här frågan får vi återkomma med senare.

Lärare är en arbetsbelastad grupp, nu öppnar du för skola på helger, under sommaren, terminen efter. Vad vill du säga till dem?
– Det här är helt och hållet en fråga mellan arbetsgivare och arbetstagare. Hur huvudmännen lägger upp arbetet, eller kommer överens med lärare om arbetstider och liknande, det har jag inga som helst synpunkter på. Det är helt och hållet en fråga för huvudmännen och arbetsmarknadens parter.

Bestämmelserna gäller i första hand fram till januari 2021.

Här hittar du alla våra artiklar om coronaviruset och hur det påverkar dig som lärare

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin