Läs senare

Anna Ekström: Skolverket ska visa hur lärarassistenter kan jobba

EkonomiNu har Skolverket fått i uppdrag att ta fram instruktioner för hur rektorer och huvudmän kan jobba med lärarassistenter.

av Emma Olsson
05 jun 2019
05 jun 2019
Anna Ekström: Skolverket ska visa hur lärarassistenter kan jobba

Uppdraget som Skolverket får av regeringen, innebär bland annat att de ska titta på vilka arbetsuppgifter som måste utföras av behöriga lärare, och vad som kan läggas på annan personal.

Men stödmaterialet kommer inte att vara tvingande.

– Jag tror att i den här typen av frågor kan man inte skriva en lagstiftning om vilka arbetsuppgifter som vem ska göra. Där måste det finnas ett lokalt utrymme. Men jag tror att stödmaterialet från Skolverket blir en stor hjälp för många där ute, säger utbildningsminister Anna Ekström (S).

Det är lärarbristen som är orsaken till förslaget om att bidra med 475 miljoner kronor för att ge kommunerna möjlighet att anställa fler i skolan. Med andra yrkeskategorier på plats, hoppas Anna Ekström att lärarna ska kunna syssla mer med huvuduppgiften.

– Det som är läraryrkets kärna, att förbereda undervisning, planera undervisning och genomföra undervisning. Fokus ska ligga på det. Jag tror att det skulle förbättra arbetsmiljön inte bara för att man slipper andra uppgifter, men att det lärare är utbildade för, det de kan, det de gör riktigt bra. Åtminstone funkar jag så att när jag får ägna mig åt det jag verkligen gillar så har jag det bättre på jobbet, säger hon.

Vad vill du säga till lärare som tycker att assistenter inte är vad de behöver?

– Jag kan förstå när lärare är tveksamma, jag tror att många lärare är trötta på ständigt nya insatser och ständigt nya reformer. Men den här reformen är inriktad på att ge ett stöd så att lärarna kan ägna sig åt undervisning, och det är något lärare efterfrågar. Och de skolor där man arbetat med lärarassistenter så har de samlat på sig positiva uppgifter, säger Anna Ekström.

Samtidigt finns en oro kring att outbildad personal kommer att ta sig an tunga uppgifter, som kontakt med sociala myndigheter och vårdnadshavare.

– Jag vet att det redan nu finns utbildningar till socialpedagoger och lärarassistenter, både inom på folkhögskola och inom yrkeshögskolan. Och jag ser framför mig att de här uppgifterna kommer att kräva en viss kompetens och det är upp till huvudman och rektor att se till att de som utför arbetsuppgifter har den kompetens som behövs, säger Anna Ekström.

Kommuner, lärare och lärarfacken skriker efter mer välfärdspengar, att det snarast är det som behövs. Hur tänker du kring det?

– Det är kommunerna som har samhällets mycket tunga ansvar att det finns bra skola för barnen och bra vuxenutbildning och bra gymnasieskola. Vi ser från regeringen att det behövs insatser och vi har gjort ganska stora satsningar, till exempel likvärdighetspengarna som går ut till kommuner och fristående skolor och där vi ställer krav på att pengarna ska gå till skolan och inte till exempel till vinstutdelningar, säger hon.

Den knappa halvmiljarden till lärarassistenter bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna (Januariavtalet).

ur Lärarförbundets Magasin

Lärarnas tidning frågar

Hej! Får vi ställa en fråga?
Vi undrar om du är: