Läs senare

Anne-Marie Körling: Åren som läsarambassadör har vidgat perspektiven

LäsningDet finns klyftor i samhället mellan de som läser och de som inte gör det. Utgår vi från att alla vill läsa men att det finns hinder i vägen kan de klyftorna minska, säger avgående läsarambassadör Anne-Marie Körling. Förskolans läsfrämjande arbete är en viktig pusselbit.

av Lotta Holmström
26 Sep 2017
26 Sep 2017
Anne-Marie Körling är Sveriges läsarambassadör 2015-2017. Foto: Lotta Holmström

– Jag har alltid pratat läsning, men som skolmänniska. Nu ser jag läsandet ur ett helt annat perspektiv, ett samhällsperspektiv, säger läraren och författaren Anne-Marie Körling, som sedan 2015 varit Sveriges läsarambassadör.

På torsdag tar uppdraget slut, och nästa läsarambassadör presenteras på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg.

Under de här två åren har Anne-Marie Körling rest runt och besökt bibliotek, pratat med bibliotekarier, bokhandlare och föräldrar och skrivit artiklar och krönikor om läsning.

– Vi behöver undersöka vad hindren för läsning är och hur vi kan överbrygga dem istället för att skapa enorma klyftor. För de klyftorna fortsätter, det är en samhällsfråga, säger Anne-Marie Körling.

Läsarambassadör

Sveriges läsambassadör, eller Läsambassadören, är initierad av Kulturrådet som också finansierar verksamheten.

Den förste läsarambassadören var författaren Johan Unenge som utsågs 2011. 2013-2015 var Johanna Lindbäck läsarambassadör. Anne-Marie Körling fick uppdraget 2015 och är läsarambassadör till och med september detta år. Alla tidigare ambassadörer fortsätter arbeta läsfrämjande på ett eller annat sätt.

Inspirationen kommer från USA, Storbritannien, Irland och Australien där motsvarande utnämningar finns sedan tidigare.

Läsambassadören ska verka för att barn och unga, oavsett bakgrund, ska få lika möjligheter att nå litteraturen. Men även inspirera vuxna att främja ungas läsning och verka för att ge fler möjlighet till en konstnärlig upplevelse genom litteraturen. En viktig målgrupp är barn och vuxna som inte läser, eller läser i liten omfattning.

Källa: Statens kulturråd

Utmaningen är att nå fram till icke-läsarna. Det läsfrämjande arbetet är kärnan i uppdraget som läsarambassadör.

– Det gäller att få dem som inte läser att komma till biblioteket, till böckerna, till att läsa. Den frågan är central, säger hon.

Ett sätt kan vara att nå dem via öronen i stället för ögonen.

– Läsande kan handla om att lyssna till en berättelse. Att lyssna till inlästa romaner också är att läsa romaner. Om vi breddar begreppet blir tillgängligheten större. Stigmat försvinner och det tror jag är viktigt, säger hon.

Hon lyfter fram Specialpedagogiska skolmyndighetens syn på tillgänglig undervisning.

– Det handlar om att levandegöra text på många sätt i undervisningen. Vi behöver se barn och ungas vilja att lära sig och undersöka mer om vad som har sårat dem som läsare. Vi måste vara uppmärksamma på att det finns barn och unga som inte kan läsa, och så snabbt som möjligt se till att undervisningen och texterna blir tillgängliga för dem.

Anne-Marie Körling har upptäckt strukturer som styr vad som är möjligt när det gäller att arbeta läsfrämjande.

– Som att det är stuprör mellan biblioteken och skolan. I skolan finns det, av naturliga skäl, sådant barn och unga måste läsa, och läsandet uppfattas som något man ”ska” göra. Folkbiblioteket och stadsbiblioteket är å andra sidan en plats för läsaren. Där får man läsa det man vill och det man behöver. Det finns inget måste utan biblioteket värnar att barn och ungas möten med böcker ska väcka deras läslust och nyfikenhet. Det måste ges mer tid till elevernas självständiga läsval och rikligt med tid att läsa på, och skolan är en utmärkt plats att läsa på. Därför är det av vikt att elever i skolan har ett väl fungerande skolbibliotek, säger hon.

Hon har också funnit en spännande utveckling där förskolan har en viktig roll.

– Förskolan och verksamheter som har med barns tidiga läsning att göra drar med sig föräldrar till läsningen. Jag har träffat föräldrar som inte har läst en bok i sitt liv som får barn som får möta en förskola där man presenterar böcker och läser för barnen, ser till att de får lånekort och gör biblioteket till något lustfyllt.

Barnen drar i sin tur med sig föräldrarna till biblioteket.

– Jag har inte mött en utan ganska många föräldrar som har sagt att de har lärt sig läsa igen, på grund av att deras barn tycker om att läsa. Och det ligger i sin linda – de här barnen har inte börjat skolan än.

Uppdraget som läsarambassadör är på 40 procent och tjänsten tillsätts av Kulturrådet.

Vad har varit svårast under de här två åren?

– Det är ett fantastiskt roligt uppdrag men det kan också vara rätt ensamt. Jag har Kulturrådet i ryggen och de stöttar mig med det mesta, jag kan alltid vända mig dit. Jag träffar också många andra som arbetar läsfrämjande, bland annat de tidigare läsarambassadörerna. Men det kan vara svårt att nå ut. Det handlar om mediala möjligheter, att lobba för saker. Mycket sådant arbete har varit i det fördolda, säger hon.

Även i andra länder finns läsarambassadörer, och i mötet med dem har Anne-Marie Körling sett att de har liknande frågor att brottas med.

– Skolbiblioteken är en jätteviktig fråga, pojkars läsning, den fortsatta läsningen – att man kan läsa men läser inte, betydelsen av fantasi, språk och leken med språket, den rymd som kommer av att läsa. Det var saker som vi pratade mycket om när vi träffades.

Vad ska du göra när uppdraget är slut?

– Jag kommer fortsätta att resa runt och föreläsa om hur man undervisar, men är också tillbaka i en klass på deltid. Jag har fått en tjänst på Hjulsta grundskola där jag kan arbeta nära elever med läsning och att väcka läslust. Det är roligt och vi har fina lässamtal.

Vad kommer du ge för råd till din efterträdare?

– Att ställa mycket frågor. Hur ser det ut? Vad är utmaningen just här? Det är så stora skillnader beroende på var man är. Prata med varenda elev eller barn om läsandet.

– Jag är otroligt nyfiken på vad nästa läsarambassadör kommer att utmana med också. Jag ska följa det med stor nyfikenhet.

ur Lärarförbundets Magasin