Läs senare

Ännu chans att plugga till lärare

Fortfarande finns chansen att börja plugga till lärare i höst. Drygt 250 lärarutbildningar är öppna att söka vid landets lärosäten.

04 aug 2016

Gymnasiet och grundskolans senare år är de stadier där det finns flest möjligheter att hoppa på lärarstudier i sista stund. 

– Där fyller inte lärosätena sina platser, säger Lena Öhman på Universitets- och högskolerådets (UHR) avdelning för antagning och studentstöd.

En sökning på antagning.se visar att det bland de cirka 250 lärarutbildningar som fortfarande är öppna att söka finns många med inriktning mot ämnen som fysik, kemi och matematik.

– Den som söker nu kommer att få sitt antagningsbesked så fort det är handlagt. Det sker varje dag ända fram till studiestart och kanske 1-2 veckor därefter.

Lärosätena är inte skyldiga att informera om hur många lediga platser de har på sina utbildningar, eller hur många eftersläntrare de är beredda att ta in. Det är inte heller säkert att det just nu finns en ledig studieplats bara för att det fortfarande går att söka.

– Om en lärarutbildning har 40 antagna till 40 platser, vill man kanske ändå fylla upp med en kö reserver. För alla de 40 lär inte dyka upp, säger Lena Öhman.

Högskolan Dalarna har inte en enda reserv på 14 av sina 25 ämneslärarutbildningar. Det gäller inte bara naturvetenskapliga ämnen, utan även inriktningar som geografi, religion, spanska och samhällskunskap.

– Man vill ju alltid att det ska vara fullt i salen när terminen börjar. Därför stänger vi inte för tidigt, säger Helena Olsson, utbildningshandläggare på antagningsenheten vid Högskolan Dalarna.

Situationen i år är ungefär densamma som förra året vid den här tiden, konstaterar hon.

Kanske är det lite fler antagna på några ämnesinriktningar. Det är också lite fler platser på yrkeslärarutbildningarna.

– Det brukar komma in ganska många anmälningar mot slutet. Vi betar av dem allteftersom vi får in dem.

Sena ansökningar rangordnas inte av de sökandes betyg. Istället är det tiden när ansökan kommer in som avgör. En person med högre betyg än någon som sökte dagen innan kommer inte före i kön så länge båda är behöriga.

Helena Olssons erfarenhet är att studenter som blir antagna sent också brukar påbörja utbildningen.

– Om de söker nu har de oftast redan tagit ställning till att de kan flytta till Karlstad, medan den som sökte i maj kanske har tänkt över sommaren och inte längre tycker det är realistiskt att flytta, säger hon.

Vilka inriktningar blir svårast att fylla?

– Ämneslärare i kemi. Det är ett ganska svårt ämne, som inte lockar så många.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin