Läs senare

Ännu en Göteborgsskola riskerar miljonvite

Grundskolan Sjumilaskolan i Göteborg får underkänt av Skolinspektionen. Göteborgs kommun riskerar att få betala vite på 1,4 miljoner om de omfattande problemen inte rättas till. Skolan är den femte i kommunen som hotas av vite.

19 Jan 2016

Skolinspektionen vill se dels bättre stöd till elever som behöver det för att klara skolarbetet, dels en vettig miljö för både elever och personal. Nu råder närmast kaos på skolan och inte minst de yngsta eleverna är otrygga.
 

Enligt myndighetens inspektion är det ofta stökigt både under lektioner och på raster. Verbala kränkningar, bråk och slagsmål är vardag, och det har hänt att lärare som gått emellan själva blivit slagna. Lärare uppger också att de inte har resurser för att stödja alla elever i undervisningen.
 

När Skolinspektionen besöker skolan blir den vittne till flera incidenter där personalen antingen inte ser eller inte förmår avstyra bråk och slagsmål. Skolinspektionen räknade också, under en enda lektion, till 26 tillfällen som barn och vuxna kom och gick.
 

Sjumilaskolan har cirka 500 elever från förskoleklass till årskurs 9. Skolan är den femte i Göteborg som hotas av vite. Den totala vitessumman är uppe i sex miljoner kronor.

Skolor i Göteborg med viteshot

  •    Sjumilaskolan, F-9-skola. Viteshot om 1,4 miljoner kronor.
  •    Gymnasieskolan Burgården, beslut om tre av fem enheter fattade. Viteshot om totalt 2,3 miljoner kronor.
  •    Högstadieskolan Sannaskolan. Viteshot om 800 000 kronor.
  •    Mellan-och högstadieskolan Lövgärdesskolan. Viteshot om 1 miljon kronor.
  •    Nordhemsskolan, F-9-skola. Viteshot om en halv miljon kronor.
    Källa: TT

     

ur Lärarförbundets Magasin