Läs senare

Lärare delade ut nationellt prov av misstag

Nationella provFörra veckan spreds niornas nationella prov i svenska på sociala medier. Nu har ytterligare ett prov – denna gång ett delprov i biologi – läckt ut.
– Det är jätteallvarligt, säger Karin Hector-Stahre på Skolverket.

21 mar 2017

Det handlar om laboratoriedelen av delprovet i biologi för årskurs 9, som fått spridning sedan en lärare av misstag kopierat upp och delat ut provet till eleverna på en skola i Stockholmsområdet.

– Eleverna ska ha en kopia av vissa saker för att bekanta sig med provformatet, men den här läraren hade kopierat upp mer än så och delat ut, förklarar Karin Hector-Stahre, enhetschef för nationella prov på Skolverket.

Innehållet har sedan spridits på Snapchat – men i vilken omfattning går inte att säga.

– Det är jättesvårt eftersom det rör sig om slutna grupper.

Omkring 30000 niondeklassare skriver det aktuella provet. Om en skola misstänker att eleverna känner till innehållet i delprovet får rektor besluta om att använda ett ersättningsprov i stället. Det ska i så fall användas av samtliga elever på skolan.

– Det är det vi rekommenderar om man misstänker att provet är känt.

Så sent som förra veckan spreds niornas nationella prov i svenska och svenska som andraspråk på Snapchat. Nu har det alltså hänt igen.

Karin Hector-Stahre.

– Det är jätteallvarligt och tyder på att man inte hanterar proven på det sätt som det är sagt i föreskrifter. Det förstör naturligtvis också för de elever som inte fuskar, säger Hector-Stahre men poängterar att det inte finns något hundraprocentigt skydd mot läckor.

– Så länge proven skrivs på papper måste vi se till att de finns på skolan i förväg, och har man lagt ut det med en kamera får det väldigt snabb spridning.

Skolverket har gjort stora ansträngningar för att ta reda på hur stor spridningen kan vara, säger Karin Hector-Stahre.

– Men då måste man in i slutna grupper, och det får man inte helt enkelt.

Om en skola misstänker att eleverna känner till innehållet i delprovet får rektor besluta om att använda ett ersättningsprov i stället, skriver Skolverket. Det gäller i så fall samtliga elever på skolan.

ur Lärarförbundets Magasin