Läs senare

Ansökan öppen för upprustning av utemiljö

Boverket har så här långt betalat ut 44 miljoner kronor i bidrag till skolor som förbättrar lärares och elevers arbetsmiljö. Sammanlagt finns en och en halv miljard att söka för upprustning av lokaler och utemiljöer.

02 jun 2016

Effektivare ventilation, ljuddämpande plattor, nya undertak och energisnåla fönster. Listan över åtgärder för att göra skolan till en mer attraktiv arbetsplats är lång när kommuner och fristående skolhuvudmän vänder sig till Boverket för att ta del av den miljard som betalas ut under tre år.

Från och med den 1 juni, kan skolor – och förskolor – även söka bidrag hos Boverket för att rusta upp skolgårdar och annan utemiljö. Den satsningen omfattar en halv miljard kronor under tre år.

Hittills har myndigheten fått in 163 ansökningar, sedan startskottet gick i november. 21 ansökningar är beviljade, 10 har fått avslag.

– De senaste veckorna har det kommit väldigt många ansökningar och vi betar av dem efter hand, säger Paulina Navréd, jurist på Boverket.

För att myndigheten ska betala ut pengar till upprustning av skollokaler måste den sökande kunna visa att åtgärderna förbättrar lärarnas och elevernas arbetsmiljö, stärker läromiljön och minskar skolans negativa miljöpåverkan. 

Två kommunala grundskolor i Emmaboda hör till dem som hittills fått bidrag från Boverket. Under sommaren ska alla fönster i Bjurbäckskolan bytas ut och sporthallen få ny belysning.

– Fönstren är jättegamla. När de öppnas är det risk att småbitar lossnar och faller ner på marken. Det finns risk att någon skadas. Fönstren är otäta och på vintrarna orsakar de stor energiförlust, säger Azra Omic, byggnadsingenjör i Emmaboda kommun.

Långasjö skola har bara sex klassrum, men de är i stort renoveringsbehov. I höst kommer hela skolan rustas upp för att få ljusare och bättre arbetsmiljö för lärare och elever.

Tillsammans har de två grundskolorna fått drygt en halv miljon kronor i bidrag.

Lennart O Werner, chef för bildningsförvaltningen i Emmaboda, konstaterar att ventilation och buller är de vanligaste problemen när det gäller arbetsmiljön i skolan.

– Vi har många nyanlända elever och är i behov av både mer lokalyta i skolan och fler lärare. När vi konkurrerar om nya lärare är arbetsmiljön en mycket viktig del för att vi ska vara en attraktiv arbetsplats, säger han. 

Satsningarna och beloppen bestämdes i statsbudgeten i höstas. I vårpropositionen tidigare i år valde regeringen att fördela om pengarna, så att en större del av pengarna går att söka nästa år och 2018. Riksdagen tar ställning till det förslaget strax före midsommar.

– Det är en rent budgetteknisk förändring. Summan en och en halv miljard är densamma, men genom att flytta fram pengar vill man underlätta för den som söker. Just i år har vi jättemycket pengar på kontot, men regeringen ser att vi inte kommer hinna använda allt i år och därför gör man en omfördelning, säger Ola Svensson, controller på Boverket.

Så funkar bidraget

Bidrag för upprustning av skollokaler kan utgå med högst 25 procent av totalkostnaden för de bidragsberättigade åtgärderna. Renoveringen måste kosta minst 100 000 kronor. Bidraget kan sökas av skolor och förskoleklasser, men inte av förskolor.

Bidrag för upprustning av utemiljöer lämnas med högst 50 procent av totalkostnaden. Bidrag lämnas inte för åtgärder som totalt kostar mindre än 50 000 kronor. Bidraget kan sökas av både skolor och förskolor.

ur Lärarförbundets Magasin