Läs senare

Anställ fler pedagoger

Gärna 40 timmars arbetsvecka, men inför samtidigt en
lägstanivå för lärartäheten. Det skriver rektor Sven-Erik Berg.

05 Feb 2010

Inför årets avtalsrörelse har kommunerna signalerat till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att fokusera på lärarnas arbetstid. Man poängterar vikten av att skolans lärarkompetens och arbetstid hanteras som en helhet för att kunna möta alla elevers behov av stöd och stimulans.
Fördelningen av arbetstiden är en viktig aspekt när man ska försöka tillgodose alla behov som skolan ställs inför. Att därför prova med 40-timmarsvecka för lärare anser jag vara rimligt — det är i stort sett oprövat och jag kan se flera fördelar med det.
Denna åtgärd är dock långt ifrån tillräcklig. Det vi ser i dag är inte en lärarkår som arbetar mindre i något avseende,
snarare mer i alla avseenden — de som finns kvar.

Det som under lång tid pågått, och fortfarande pågår, är en reducering av antalet pedagoger i skolorna. Elevantalet krymper — ja, men det står inte i proportion till minskningen av pedagoger i skolan. Detta är det enskilt absolut viktigaste problemet att ta ställning till och det går inte att lösa med 40-timmarsvecka för pedagogerna.
Snarast är det bara att lura sig själv. Man tror sig ha löst problemet med att möta enskilda elevers behov men har i själva verket bara ändrat i tidsanvändningen.
Vårt samhälle står inför utmaningen att ge skolan rimliga förutsättningar för att kunna möta alla elevers behov av stöd och stimulans. Åtgärden måste vara att ge eleverna stöd av pedagoger och ge pedagogerna möjlighet att stödja eleverna. Forskningen är tydlig med att pedagogen är avgörande för elevernas lärande och utveckling, låt oss då satsa där.

Skolan behöver åtminstone få en lägstanivå på lärartäthet där ett arbetslag med 100 elever har 8,0 pedagogtjänster till sitt förfogande. Då finns det en rimlig möjlighet för pedagogerna att göra gruppindelningar, ge specifika ämneslärare tid, ge enskilda elever stöd och inte minst göra all planering, bedömning och dokumentation som i dag krävs.
En uppmaning alltså till SKL: Kräv gärna 40 timmars arbetsvecka, men ge samtidigt skolan en absolut lägsta nivå av pedagogtäthet, med 8,0 pedagoger/100 elever.
Detta förslag lyfte jag fram redan för 10 år sedan i diskussionen med lokala politiker och fack. Finner att det är ännu mer aktuellt i dag än vad det var då. Jag kallade det helt enkelt: 8/40. Det handlar i slutändan om att alla ger för elevernas bästa.

ur Lärarförbundets Magasin