Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Anställda lärde sig om lön – och blev nöjdare

LönMedarbetarna på förskolorna Maria Park och Flohem i Helsingborg började ta ett större ansvar för sin löneprocess. Nu är de nöjdare med sina löner.

av Sten Feldreich
01 mar 2019
01 mar 2019
Förskolechefen Marianne Björklund Perssons modell för löneprocessen ger medarbetarna mer insyn. Förskolläraren och arbetsplatsombudet Åsa Knutsson tycker det är bra.
Foto: Annie Anderberg

– Tidigare pratade vi aldrig kronor och procent under det inledande lönesamtalet. Det gör vi nu. Vi får själva ge förslag på ny lön, säger Anette Svensson, förskollärare på kommunala ­Maria Park förskola i Helsingborg.

Som nytillträdd förskole­chef på Maria Park och Flohem, reagerade Marianne Björklund Persson på att de 38 medarbetarna så ofta lade fram känslomässiga  argument när de motiverade varför de borde ha högre lön. De angav skäl som ”jag är aldrig sjuk” och ”jag har jobbat här i 16 år”.

Ingen hade riktig koll på att det är den egna arbetsinsatsen som räknas. Och få förstod att ett utrymmet på tre procent inte innebär att alla får minst tre procent.

Folk har fått ökad kunskap, känner större engagemang och tycker att de har bättre möjlighet att påverka.

– Jag ville höja medveten­heten, behålla min personal och samtidigt slå hål på myten att grannkommunerna betalade mer, säger Marianne Björklund Persson.

Hon presenterade sina tankar, personalen ville prova och Lärarförbundet i Helsingborg gav sitt gillande. Skol- och fritidsförvaltningens HR-avdelning tog fram en utbildning och höll i fyra arbetsplatsträffar.

– De handlade om lönestatistik och vad som styr lönesättningen. Även praktiska övningar ingick och alla fick pröva på rollen som lönesättande chef, berättar Åsa Knutsson, förskollärare och arbetsplatsombud för Lärarförbundet.

Modellen, som nu är inne på andra året, bygger på att det finns tydliga mål att sträva efter i verksamheten och mätbara kriterier för om målen nås.

En viktig del är att Marianne Björklund Persson talar om för personalen vilket löneutrymme utbildningsdirektören i Helsingborg har gett henne. Något som chefer annars, enligt henne, ofta behåller för sig själva.

– Nu vet alla vad vi har att spela med. Medarbetarna kan laborera med siffrorna, utvärdera sig själva utifrån de satta målen och räkna ut vad olika procentsatser skulle innebära på den egna lönen, säger hon.

Vid det första lönesamtalet – något halvår efter medarbetarsamtalet där de individuella målen satts upp – får medarbetaren argumentera för vad hen bör ha i löneökning. Det innebär dock inte att personen får det som begärs.

Svaret ges vid ett andra samtal, då Marianne Björklund Persson ger sin syn på saken och förklarar varför lönen blir som den blir.

– Det är alltid chefen som bestämmer, så är det ju. Men vår undersökning visar att de flesta är positiva. Folk har fått ökad kunskap, känner större engagemang och tycker att de har bättre möjlighet att påverka löne­processen nu än tidigare, säger Åsa Knutsson.

När Helsingborgs stads HR-avdelning höll en informationsträff om upplägget kom ett 40-tal nyfikna kommunala chefer och lyssnade.

– Men det här är inget man bara hoppar på, det krävs ett grundligt förarbete och en vilja hos personalen att prova. Samt att facket går med på det, säger Eva Blixt, biträdande HR-chef.

Det svåraste är att värdera sitt eget arbete utifrån målen.

– Vad är rätt lön? Inte lätt att svara på! Men senast underskattade jag tydligen min egen insats, för jag fick mer i påslag än vad jag själv kommit fram till, säger Anette Svensson.

ur Lärarförbundets Magasin