Läs senare

Anställningstid kriterium för lärarlönelyftet i Trollhättan

LärarlönelyftetAntalet anställningsdagar avgör om det blir lärarlönelyft eller ej. Den modellen har fack och arbetsgivaren förhandlat fram i Trollhättan.

av Ola Rennstam
17 nov 2016
17 nov 2016

Sättet som landets huvudmän valt att fördela lärarlönelyftets pengar har fått hård kritik på många håll. Lärare har bland annat menat att valet styrts av godtycke och vaga kriterier. I Trollhättan har man valt en annorlunda modell – där avgör antalet anställningsdagar i kommunen om man får ett lönepåslag eller ej.

Grunden är att man måste ha lärarlegitimation, vara tillsvidareanställd, undervisa minst på 50 procent och uppfylla minst ett av Skolverkets fyra kriterier. De som uppfyller dessa krav har sedan rangordnats och lärarlönelyftet delas sedan ut i tur och ordning efter anställningstid.

Med tanke på omständigheterna anser Lärarförbundet att det var den bästa lösning man kunde förhandla fram. Förbundets ingång var att kriterierna skulle vara så objektiva och lättförståeliga som möjligt.

– Vi ville att kommunen skulle gå på erfarenhet men det var inte görbart. Därför fick det bli en kompromiss med arbetstid. Det känns inte helt rätt men det var det enda genomförbara. Vi är väldigt nöjda med att satsningen blev permanent, säger Jenny Andersson, ordförande i avdelningsstyrelsen.

Modellen innebär att en del pedagoger med många år i yrket och stor erfarenhet går miste om lärarlönelyftet. Orsaken är att de tidigare arbetat i en annan kommun. Även en del specialpedagoger kommer att bli utan pengar. Anledningen är att de inte undervisar tillräckligt mycket.

– Jag tycker att det har varit jättesvårt. Vi har specialpedagoger som jobbat länge, vidareutbildat sig och verkligen satsat på sitt yrke och ändå omfattas de inte. Det är en grupp som redan är svår att rekrytera och det kommer att bli jättetufft för kommunen att behålla dem, säger Jenny Andersson.

Modellen har fått både ris och ros. Men Jenny Andersson anser inte att man mött lika mycket ilska och frustration som på många andra håll i landet.

– Det har varit mycket reaktioner från medlemmarna. En del tycker att vi har gjort ett bra jobb, medan andra är besvikna och undrar vad vi gör för dem nu som inte omfattas, säger hon.

– Vi kommer att fortsätta att utvärdera detta tillsammans med arbetsgivaren. Även om vi fick till en hyfsad lösning jämfört med andra kommuner ser vi att det får effekter som vi måste hantera.

För att komma ifråga för lönelyftet krävs en anställningstid på fem sex år i kommunen. Grundnivån ligger på 2.500 kronor och därefter kan man få påslag om man uppfyller fler av Skolverkets kriterier. Beskeden går ut till personalen under vecka 46.

När det gäller förskollärare fördelar Trollhättan enligt samma princip om anställningstid, men för att få del av bidraget måste lärarna i förskolan dessutom ”tydligt i handling” uppfylla samtliga av Skolverkets fyra kriterier. Även ett fåtal fritidspedagoger i kommunen kommer att få del av satsningen.

ur Lärarförbundets Magasin