Läs senare

Ansvaret för bussolyckan inte utrett

av Torbjörn Tenfält
22 Maj 2017
22 Maj 2017

Om enskilda lärare kan anses ha del i ansvaret för den tragiska bussolyckan utanför Sveg, när tre elever från Ängsskolan i Skene omkom under en skolresa, är ännu inte klarlagt. Utredningen pågår. Marks kommun anser sig dock inte ha något ansvar.

Resan arrangerades av en idrottsförening som är nära knuten till skolan. De sex lärare som deltog var med i egenskap av ledare i föreningen. De var tjänstlediga från sitt arbete, men hade som en följd av en gammal överenskommelse med skolans förra rektor lön under resan, förklarar Eva Stenberg, som tillträdde som rektor i höstas.

Hur påverkar det frågan om lärarna var lediga eller inte?

— Det var ingen tjänsteresa. Lärarna var inte beordrade av mig och jag har inte betalat. Då ses det inte som en tjänsteresa.

Men de har ju fått lön?

— Ja, men de var inte beordrade att åka, det var ett frivilligt val.

Hur inverkar det på frågan huruvida de företrädde skolan eller inte?

— De företrädde inte skolan, det är min uppfattning. Att de fick lön under tjänstledigheten stämmer inte med kommunens policy och därför ser vi nu över överenskommelsen.

Eva Stenberg understryker att deltagarna rest med idrottsföreningen och att det därför är bussbolagets trafikförsäkring och till viss del hemförsäkringen som gäller.

Har olyckan föranlett ändringar av riktlinjer för skolresor?

— Det ser vi över nu, men det är inte klart än, säger Eva Stenberg.

Lena Duwe är ordförande i Lärarförbundets avdelning i Marks kommun.

Vad är lärdomen för facket av den tragiska bussolyckan?

— Att ha tänkt igenom riskerna och ha en handlingsplan för om det skulle hända något. Ta en ordentlig diskussion om ansvarsfrågan så du vet vad du säger ja till. Är det din skyldighet att gå runt på bussen och kolla så inte eleverna knäppt av sig säkerhetsbältet, eller räcker det att göra det när de sätter sig? säger Lena Duwe.

Två av de lärare som var med på resan är medlemmar i Lärarförbundet. Enligt Lena Duwe mår båda efter omständigheterna bra.

Vad är viktigast för facket nu?

— Att bevaka ansvars– och försäkringsfrågorna. Rehabilitering och krishantering är också viktigt men kommunen har jobbat jättebra med det.

ur Lärarförbundets Magasin