Läs senare

Antalet förstelärare mångdubblas

Enligt preliminära siffror kommer antalet karriärtjänster att fyrdubblas nästa läsår. Den genomsnittliga försteläraren är en kommunalt anställd kvinnlig grundskollärare i svenska som arbetar i Stockholmsområdet och tjänar 36.300 kronor i månaden. Det visar ny statistik från Skolverket.

23 jun 2014

Bild: Colourbox

Inför bidragsåret 2014/2015 har det inkommit totalt 13.980 ansökningar om karriärtjänster, varav 244 gäller lektorstjänster, resten är förstelärare. Om alla tjänster tillsätts kommer det att innebära en fyrdubbling av antalet karriärtjänster för svenska lärare. Totalt har Skolverket beviljat ansökningar för 1,2 miljarder kronor. Det visar ny statistik som Skolverket har presenterat för regeringen.

Majoriteten av karriärtjänsterna tillsätts i kommunala skolor. 77 procent av förstelärarna är kvinnor och 70 procent av dem arbetar i grundskolan. 25 procent är gymnasielärare, medan mindre än 1 procent arbetar i förskoleklass. Skolverket förklarar detta med att 4 av 5 som arbetar i förskoleklass saknar lärarlegitimation.

Endast 10 procent har fått en tillsvidareanställning som förstelärare, men det är ändå en ökning jämfört med förra året. Majoriteten av försteläraruppdragen är visstidsanställningar på mellan 12 och 36 månader.

4 av 5 förstelärare har inget specifikt ämne knutet till sin tjänst, men av dem som har det är det vanligast med inriktningarna svenska och matematik, med 32 respektive 31 procent. Medellönen för en förstelärare är 36.300 kronor i månaden.

Flest förstelärare, 22 procent, finns i Storstockholm, följt av göteborgsområdet med 20 procent. Men Skolverket betonar att den geografiska spridningen av karriärtjänsterna är god sett till antal lärare.

ur Lärarförbundets Magasin