Ingår i temat
Elevhälsa
Läs senare

Appar mot psykisk ohälsa

07 nov 2017

Nordiska rådet vill utveckla möjligheterna att hjälpa barn och unga som som mår psykiskt dåligt genom olika digitala lösningar. Rådet föreslår att de nordiska regeringarna kartlägger och prioriterar bland existerande hjälpmedel — till exempel olika appar — för att göra det enklare att hitta bra hjälp på nätet.

Nordiska rådet anser att de ökande psykiska hälsoproblemen bland barn och unga är en av de allra största utmaningarna för folkhälsan i Norden. Statistisk sett utvecklar 10—20 procent psykiska problem och behöver hjälp under ungdomstiden. Man konstaterar att unga som drabbas löper stor risk att hamna utanför arbetsliv och social gemenskap.

Alla artiklar i temat Elevhälsa (15)

ur Lärarförbundets Magasin