Läs senare

Är du utmattad? Gör ett test!

av redadmin
09 nov 2018
09 nov 2018
Foto: Colourbox

Nu finns ett forskningsbaserat webbtest som mäter hur stort behovet av återhämtning är efter arbetsdagens slut. Om man har ett mycket stort behov av återhämtning kan det finnas en ökad risk för utmattning eller annan stressrelaterad ohälsa.

Använd testet i arbetsmiljöarbetet, föreslår Kerstin Wentz, en av forskarna som tagit fram det.

– Man kan inte kräva att människor räcker upp handen och säger att de är trötta. Men i grupper med fler än 15 kan man exempelvis kryssa i anonymt på en lista om man kommer över gränsvärdena, säger hon i en intervju på Suntarbetsliv.se.

Läs vidare:

Här kan du själv göra testet: skattaåterhämtning.se

ur Lärarförbundets Magasin