Ingår i temat
Hjärnkoll
Läs senare

Arbete på fritiden ger värsta stressen

Gränslöst arbete — inget annat stressar Europas lärare så mycket. Det visar en undersökning med över 5 000 lärare.

16 maj 2012

— Undersökningen visar ett klart samband mellan lärares gränslösa arbete och risken för att drabbas av utmattningssyndrom, säger Anders Eklund, ombudsman med ansvar för arbetsmiljöfrågor på Lärarförbundet.

De europeiska lärarfacken — European trade union committee for education — har beställt rapporten, som är en av de största internationella forskarrapporter som har gjorts om lärares psykosociala hälsa.

5 461 lärare i grund- och gymnasieskolan i 499 skolor i 30 EU- och EFTA-länder har svarat på frågor om psykosociala risker med läraryrket.

Knappt 200 svenska lärare deltog i studien. Svaren från de svenska lärarna skiljer inte ut sig från de övriga svaren.

— Avsikten har inte varit att identifiera landsspecifika problem, utan att analysera vilka generella risker som ligger i läraryrket, säger Anders Eklund, som sitter med i arbetsgruppen som ligger bakom rapporten.

Den tydligaste slutsatsen i undersökningen är att det som stressar lärare mest är det gränslösa arbetet (»work-privacy-conflict«). Det vill säga att många lärare har svårt att begränsa arbetet till sin arbetstid och att de tar det med sig in i sin lediga tid.

Det kan handla både om rent praktiskt arbete — att man rättar prov och förbereder lektioner — och om att man inte släpper tankarna på jobbet under sin fritid.

— Lärare bär med sig engagemanget för sina elever efter avslutat arbete. Risken med det är att lärarna inte får den avkoppling de behöver för att orka med och att de sover med jobbet, säger Anders Eklund.

Det gränslösa arbetet anges som viktigaste orsak till en rad psykosociala problem:

Att lärarna inte trivs med jobbet eller livet, att de har dålig hälsa, att de är stressade, att de blir utbrända och att de funderar på att lämna yrket.

— Detta stämmer väl överens med resultaten från andra undersökningar, till exempel TCO:s undersökning »Sova med jobbet«, där lärarna skilde ut sig gentemot andra yrkesgrupper.

Vad kan den enskilde läraren göra för att minska risken för stress på grund av gränslöst arbete?

— Belastningen är ett strukturproblem som arbetsgivaren har ansvar för att lösa. Men den enskilde läraren har också ett ansvar att säga ifrån, både till chefen och till sitt fackliga ombud, säger Anders Eklund.

— Det chefen kan och ska göra är att minska den totala belastningen i arbetet, så att lärarna får utrymme för mer kreativitet. Det är också en av de frågor Lärarförbundet driver hårdast i avtalsrörelsen.

Går det att begränsa lärares engagemang?

— Det går aldrig att säga åt en lärare att sänka sina ambitioner. Men man måste förhålla sig till sina ambitioner så att man också kan ha ett rikt familjeliv och socialt liv. Då mår man bättre.

Den andra viktiga slutsatsen i undersökningen är att tillit och likabehandling (»trust and fairness«) anges som den viktigaste faktorn för att lärare ska trivas på sitt jobb.

— Det betyder att en schyst arbetsledning och en mänsklig arbetsplats är vägen till ett bättre arbetsliv för lärarna, säger Anders Eklund.

Larmsignaler från hjärnan

  • Stress är ett tillstånd av obalans mellan det som krävs och det som är möjligt.
  • Ohanterlig stress utlöser larmsystem i hjärnan.
  • Hjärtklappning, sömnsvårigheter och överaktivitet kan vara varningssignaler om för hög stress.
  • Övermäktig trötthet, handlingsförlamning och nedstämdhet kan vara varningssignaler som leder till sjukdom.

 

Så minskar du stressen

Våga släppa jobbet när du är hemma. Motionera. Sov sju—nio timmar. Fokusera på att lösa problem. Sänk ambitionsnivån. Ge dig tid att göra ingenting.

Källa: Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet

Läs vidare: www.stressforskning.su.se

Vad gör du för att släppa jobbtankar?

Namn Ylva Bjellert
Yrke Gymnasielärare i religion och svenska som andraspråk
Arbetsplats Angereds- gymnasiet i Göteborg

– Under VFU:n jobbade jag hur mycket som helst hemma, släppte aldrig tankarna på jobbet, kunde inte sova och fick hjärtklappning. Då bestämde jag mig för att sätta gränser, annars skulle jag inte kunna vara lärare.

– Nu kommer jag tidigare till skolan än alla andra och åker hem senare. Jag har en arbetsplats där jag arbetar och ett hem där jag är ledig.

 
Namn Mats Johansson
Yrke Högstadielärare i matematik
Arbetsplats Rättviksskolan
 
– Jag försöker arbeta undan så mycket som möjligt på skolan. Men det är svårare att sitta kvar länge nu när vi har fått barn.

– Jag har en dotter som är ett år. När jag kommer hem har jag fullt fokus på henne. Det händer så mycket i hennes liv nu, jag vill inte missa någonting. Det är ett bra sätt att koppla bort jobbet, jag kan ju inte prata skola med henne.

Alla artiklar i temat Hjärnkoll (10)

ur Lärarförbundets Magasin