Läs senare

Arbetsgivare: Modersmålslärare sätts på undantag

Modersmålslärare undantas från kravet på att alla lärare måste vara behöriga enligt den nya skollagen som börjar gälla i augusti. Det skapar ett A- och ett B-lag bland lärare, menar tre av de största arbetsgivarna för modersmålslärare.

24 jun 2010

I ett öppet brev till utbildningsdepartementet och Högskoleverket riktar cheferna för Språkcentrum i Göteborg och Stockholm samt rektorn för Modersmålsenheten i Malmö stark kritik mot den nya skollagen. I skollagen, som börjar gälla i augusti, ställs inte samma krav på modersmålslärare som andra lärare vad gäller behörighet. Arbetsgivarna för modersmålslärarna anser att det speglar en negativ syn på invandrar- och minoritetselevers språk och identitetsutveckling.

– Vi är bekymrade för utvecklingen för våra modersmålslärare. Det är viktigt att våra lärare har samma status som alla andra. De gör samma jobb och betygsätter elever precis som sina kolleger, säger Inger Fält, verksamhetschef på Språkcentrum i Göteborg.

Även Lärarförbundet är kritiskt mot att modersmålslärare undantas från reglerna om behörighet. Ordförande Eva-Lis Sirén skriver i en debattartikel i Svenska Dagbladet att beslutet om modersmålslärare är oroväckande. Hon anser att skolhuvudmän måste se till att obehöriga modersmålslärare som anställs får en utbildning och att staten bör finansiera detta.

ur Lärarförbundets Magasin