Läs senare

Arbetsmiljöarbetet är vår främsta prioritering

ReplikLärarförbundet ska ta täten i kampen för arbetsmiljön, skriver företrädare för 58 avdelningar. Jag håller helt med. Vi behöver använda hela vår samlade kraft för att få politiker och arbetsgivare att förstå vad som krävs för att få fler och friskare lärare, skriver Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande.

21 mar 2019

Om debattören

Johanna Jaara Åstrand

Förbundsordförande

Lärarförbundet

Vi vet alla att läraryrket är fantastiskt. Men det är också krävande. Det i sig skulle dock inte vara något problem om det fanns tillräckligt med resurser och bra villkor.

När rätt förutsättningar saknas blir arbetsbelastningen för hög. Där är vi idag. Vi har en tydlig brist på balans mellan krav och resurser för Sveriges lärare. Alldeles för många lärare vittnar om en enorm samvetsstress, över att ständigt brottas med vetskapen om vad som behöver göras och tvingas konstatera att tiden eller resurserna inte räcker till.

Detta är något som jag, du och vi tillsammans ständigt påtalar och diskuterar såväl i landets alla kommuner som med regeringen och riksdag, med SKL och med de fristående skolaktörerna. Lärarförbundet pekar oförtrutet på behovet av ett helhetsgrepp kring lärares arbetssituation.

De brister som finns är också bakgrunden till att arbetsmiljöfrågorna är så viktiga i skolavtal 18 som tecknades i höstas. Med avtalet tar vi viktiga steg mot att få nödvändiga och konkreta åtgärder på plats på varje skola och förskola, för att förbättra arbetsmiljön och skapa balans mellan arbetsuppgifter och arbetstid.

Avtalet är tydligt med att det krävs konkreta åtgärder som ökar läraryrkets attraktivitet och minskar sjuktalen. Som facklig organisation driver vi på – lokalt såväl som centralt. Med stöd i avtalet kan vi sätta tryck på varje kommun. Lärarförbundet centralt är aktiva i implementeringen och tillämpningen av avtalet och följer noggrant upp vad som görs.

Som vi vet säkrar dock inte kollektivavtalen skolans finansiering. Finansieringen är inte en kollektivavtalsfråga, den är politikens ansvar. Det är därför Lärarförbundets påverkansarbete är så viktigt på alla politiska nivåer.

Lärarförbundet centralt är aktiva i implementeringen och tillämpningen av avtalet och följer noggrant upp vad som görs.

Där har vi en gemensam uppgift. Förbundet har och kommer fortsätta agera med full kraft mot de kommuner som gör besparingar på skolverksamheten, liksom på den nationella politiken. Lärarförbundet kräver därför ett statligt ansvarstagande för en mer likvärdig finansiering.

Den lärarbrist vi idag lider av är ett resultat av att Sverige inte lyckats värdera och värna sin lärarkår. Det krävs en bred insats för att minska lärarbristen och undanröja orsakerna bakom den. Därför bedriver vi i Lärarförbundet påverkansarbete för att få upp lönerna, minska arbetsbelastningen och öka vårt inflytande över vad vi använder vår kompetens och tid till ökar.

Vi ska nå resultat. Vi kommer aldrig att ge oss. Jag känner mig stärkt av att vi för den fackliga kampen tillsammans.

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin