Läs senare

Arbetsmiljön lyfts i lokal kommission

Villkor S- och M-ledda Oskarshamn har tillsatt en skolkommission för att få förslag på hur skolan kan förbättras. Sju lärare, fyra fackliga företrädare, två rektorer och elevhälsan sitter i kommissionen som får cirka 20 ledamöter. Syftet är att få fler elever i årskurs 9 att nå målen.

av Sara Djurberg
01 mar 2019
01 mar 2019
Tobias Magnusson, Lärarförbundets ordförande i Oskarshamn, vill renodla lärarnas uppdrag.

Lärarnas arbetsmiljö är en fråga som Tobias Magnusson, lärare i fritidshem och lokal ordförande i Lärarförbundet, tänker lyfta.

– Vi måste renodla lärarnas uppdrag. Men det får inte kosta något. Det får bli i befintlig budget.

Kommunen har redan gjort stora besparingar på skolan, enligt Tobias Magnusson, och fler är att vänta de kommande åren.

Tror du skolkommissionen kommer att göra skillnad?

– Det återstår att se. Intentionen är god, men det blir en jätteutmaning att få det att fungera.

ur Lärarförbundets Magasin