Läs senare

Arbetsmiljön viktigaste skolfrågan för läsarna

ALMEDALEN 2019Ni läsare fick rösta på vilken fråga som är viktigast i skoldebatten just nu. Resultatet framförde vi till skolpolitikerna i Almedalen – där de även fick gissa vilken fråga som ni tycker är viktigast.

av Hampus Hagman
04 jul 2019
04 jul 2019

Engagemanget var stort när Lärarnas tidning lät läsarna tycka till vad som är hetast i skoldebatten just nu. Över tusen svarade på frågan i våra sociala kanaler. Här kommer ”facit”:

Nästan hälften (41 procent) valde Arbetsmiljö och drygt en tredjedel (36 procent) svarade Nedskärningar. Efter de två största grupperna kom Dokumentationshetsen och Lärarbristen på 11 respektive 10 procent. Bara en procent valde Föräldrakontakt och av övriga frågor var det flest som angav För stora barngrupper.

Arbetsmiljön är viktigaste frågan bland Lärarnas tidnings läsare.

 


Lärarbristen, dokumentationshetsen…allt sammanfattas i arbetsmiljön.

Precis som flera läsare hade skolprofilerna i Almedalen svårt att bara välja en fråga. Så här resonerade de kring vad de tror är viktigast för lärarna själva:

ARBETSMILJÖ

Ilona Szatmari Waldau, utbildnings- och forskningspolitisk talesperson (V):
– Jag tycker att allt hänger ihop. Men arbetsmiljön väljer jag. Lärarbristen påverkar arbetsmiljön. Dokumentationshetsen påverkar också arbetsmiljön. Föräldrakontakten kan påverka arbetsmiljön, eller arbetsmiljön kan påverka föräldrakontakten. Och nedskärningar påverkar i allra högsta grad arbetsmiljön.

Roger Haddad, utbildningspolitisk talesperson (L):
– Om man frågar politikerna så är det lärarbristen. Men frågar man lärarna…. Arbetsmiljön är enligt SCB den viktigaste faktorn för att lärare lämnar läraryrket. Vi kan prata om lärarutbildningen, men de effekterna kommer om fyra-fem år och vi behöver göra något nu. Och det är att behålla och rekrytera tillbaka duktiga pedagoger som har slutat på grund av bristerna i arbetsmiljö.

Anna Ekström, utbildningsminister.

Utbildningsminister Anna Ekström (S):
– Lärarbristen, dokumentationshetsen…allt sammanfattas i arbetsmiljön. Var det rätt? Ska vi minska dokumentationen så måste vi öka tilliten. Och den ökade tilliten är svår att åstadkomma i ett marknadssystem som vi har. Man måste försöka hitta vägar runt det och samtidigt öka likvärdigheten.

Kristina Axén Olin, utbildningspolitisk talesperson (M):
– Arbetsmiljö och dokumentationsbördan. Det är vad jag hör från fackligt aktiva lärare.

NEDSKÄRNINGAR

Hamid Zafar, barn- och utbildningschef i Mullsjö, f.d. rektor i Sjumilaskolan:
– Oj. Alla känns väldigt relevanta. Det var väldigt väldigt svårt. Hade man frågat på skolledarnivå hade det varit lärarbristen. Tillsammans med nedskärningarna.

 

Reporter: Emma Olsson

Sammanställning: Hampus Hagman

ur Lärarförbundets Magasin