Läs senare

Arbetsmiljöverket: Förskolor brister i stresshanteringen

Personal som känner sig otillräcklig, höga krav och bullrig miljö. Över hälften av alla nyligen inspekterade förskolor brister i hanteringen av stress, enligt Arbetsmiljöverket.

27 okt 2015

Arbetsmiljöverket inspekterade i oktober 510 förskolor i en kampanj riktad mot ohälsosam stress. Drygt hälften (56 procent) av dessa hade brister i sina rutiner att kartlägga risker och ha handlingsplaner för att minska stress. 
 

– Det vi ser är oroväckande och allvarligt. Det är att viktigt att förbättra arbetet med de här frågorna och hitta rätt verktyg, säger Britt-Marie Henriksson, arbetsmiljöinspektör, som själv har varit ute på inspektion av förskolor.
 

Känslan av otillräcklighet är en av de faktorer som orsakar arbetsrelaterad stress på förskolorna. Ofta relateras den till tidspress i att möta barns behov och även i att möta föräldrars förväntningar vid hämtning och lämning. Andra stressfaktorer är problem med att få in vikarier vid sjukdom och avsaknad av stöd vid öppning och stängning av förskolan. Även hög ljudvolym togs upp som en vanlig orsak till stress.
 

Det är viktigt att prata igenom de här vardagsriskerna på de enskilda förskolorna och bryta ner det: Vad är det för krav som ställs just här? Varför känner man otillräcklighet?

123 förskolor hade brister i sina rutiner kring stresshantering. De har fram till den sista februari 2016 att förbättra dessa. Förskolorna ska komma med skriftliga svar till Arbetsmiljöverket, men får dessutom i de flesta fall räkna med ett uppföljningsbesök.

– Har man inte gjort tillräckligt mycket går vi vidare med ett eventuellt föreläggande, säger Britt-Marie Henriksson.

Inspektionskampanjen inriktad på arbetsrelaterad stress genomfördes i flera branscher, bland annat hotell och restaurang, information och kommunikation samt öppenvård och tandläkarmottagningar. 

Förskolor ligger näst högst bland branscherna, med krav i 56 procent av fallen. Flest krav fick hotell och restaurangbranschen med 65 procent.

Stress och psykiska påfrestningar är sedan två år tillbaka den vanligaste formen av besvär på jobbet, enligt Arbetsmiljöverket. Förskollärare och fritidspedagoger ligger dessutom nummer fyra i topp vad gäller sjukskrivningar på grund av stress bland samtliga yrkesgrupper på arbetsmarknaden.
 

Förra året genomfördes en liknande inspektion på förskolor. Andelen som fick krav då var ungefär densamma, 59 procent.

ur Lärarförbundets Magasin