Läs senare

Arbetsmiljöverket: Lärares arbetsuppgifter måste prioriteras

Lärarna på tre gymnasieskolor i Karlstad har för mycket att göra och får inte hjälp av de biträdande rektorerna att prioritera sina arbetsuppgifter. Det anser Arbetsmiljöverket och hotar Karlstads kommun med ett vite på 300 000 kronor.

01 Jun 2015

Om arbetsgivaren lägger på lärarna nya arbetsuppgifter måste andra arbetsuppgifter tas bort. Det går inte bara att lägga på och lägga på, säger inspektör Enver Berisha på Arbetsmiljöverket.

 

Arbetsmiljöverket kräver att arbetsgivaren skriftligt klarlägger för samtliga lärare i vilken ordning de ska prioritera sina arbetsuppgifter när den ordinarie arbetstiden inte räcker till.

Den viktigaste arbetsuppgiften ska stå först, därefter den näst viktigaste och så vidare. Och det ska vara tydligt vilka arbetsuppgifter som ska läggas undan, förklarar Enver Barisha.
 

Om inte detta är åtgärdat senast den sista augusti kan Arbetsmiljöverket begära att förvaltningsrätten dömer ut vitet.

ur Lärarförbundets Magasin