Läs senare

Arbetsmiljöverket stoppar inte lönekriterier om mer undervisning

ArbetsmiljöUppsala kommun behöver inte dra tillbaka sina nya lönekriterier om mer undervisning för lärarna, slår Arbetsmiljöverket fast.
– Ett nederlag. Nu blir det svårare för oss att värna lärarnas arbetsmiljö, säger Lärarförbundets huvudskyddsombud i Uppsala Ingela Grehn.

av Stefan Helte
21 feb 2018
21 feb 2018

Lärarnas tidning har tidigare berättat om striden om de nya lönekriterierna. Uppsala kommun lade förra året fram ett förslag om ett nytt lönekriterium om effektivare arbetsformer. Genom att lärarna effektiviserar sitt arbete ska de kunna undervisa mer. Då ska de också kunna få högre lön. För förskollärarna gäller att de får högre lön om de effektiviserar arbetet så att de kan ta hand om fler barngrupper.

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund i Uppsala anmälde det nya lönekriteriet till Arbetsmiljöverket. Facken hävdade att detta skulle leda till stress hos lärarna och förskollärarna. De krävde att Arbetsmiljöverket tvingar kommunen att dra tillbaka lönekriteriet.

Bild: Colourbox

Men Arbetsmiljöverket avvisar på punkt efter punkt lärarfackens krav.

Myndigheten skriver i sitt beslut att de åtgärder som Uppsala kommun har vidtagit är tillräckliga:

”I det aktuella ärendet bedömer Arbetsmiljöverket att det inte är visat att de nya lönekriterierna innebär sådana arbetsmiljöbrister att det finns skäl för verket att ställa krav på åtgärder för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö.”

Kommunen har bland annat gjort en riskbedömning av de nya lönekriterierna och planerar att vidta de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa.

Ingela Grehn, huvudskyddsombud i för Lärarförbundet i Uppsala, är besviken.

– Vi beklagar Arbetsmiljöverkets beslut.

Enligt Arbetsmiljöverket är kommunens åtgärder tillräckliga. Hur ser ni på det?

– Vi håller inte alls med.

Vad får beslutet för betydelse?

– Det blir svårt för skyddsombuden att avgöra om planerade åtgärder räcker för att förebygga ohälsa eller inte. I praktiken försvårar detta skyddsombudens möjlighet att företräda arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor.

Vad händer nu med de nya kritiserade lönekriterierna?

– Vad vi vet kommer de att tillämpas vid årets lönesamtal.

Lärarfacken har ännu inte bestämt om de ska överklaga Arbetsmiljöverkets beslut.

Nu blir det samtidigt politisk strid i kommunen om lärarnas nya lönekriterier. I en debattartikel i Upsala Nya Tidning varnar Liberalerna för riskerna med att knyta lönen till undervisningstiden.

”Frågan är om detta verkligen grundar sig i en analys om vad som ger bäst kunskapsresultat, eller om det bara innebär en besparing på skolan”, skriver Liberalernas skolpolitiske talesperson Helena Hedman Skoglund och Oscar Matti, ledamot i utbildningsnämnden.

De menar att det är bättre att knyta lönekriterier till undervisningsskyldigheten.

”Merparten av Uppsalas lärare känner att det är nog, det är för mycket att göra redan nu. Att då bli utan löneförhöjning är inte rimligt”, skriver de och kräver en förnyad politisk diskussion med majoritetspartierna S, MP och V.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin