Läs senare

Åre vill att fler ska tjäna mer

I den jämtländska kommunen blev det aldrig någon riktig diskussion med facken. Här sa man helt sonika nej till förstelärarna.

12 okt 2016
Åre vill att fler ska tjäna mer
Mot samma mål. Lottie Corrias-Näslund, barn- och utbildningschef i Åre, Lärarförbundets lokalombud Kicki Lindskog och Lärarnas Riksförbunds Mikael Skålen enades snabbt om att förstelärarna inte skulle få del av lärarlönelyftet. Foto: Håkan Wike

I Åre kommun får 52 lärare 3 500 kronor vardera i lärarlönelyft. Lärarfacken stred för en lägre lönenivå för att de statliga pengarna skulle räcka till ytterligare 20 lärare, men förlorade.
— Förstelärarna togs knappt upp till förhandling, inte heller rektorerna. Det kändes svårt att driva den frågan. Så här i efterhand tänker jag att vi kanske borde ha gjort det, men det var inget vi diskuterade överhuvudtaget. Arbetsgivaren sade bara att förstelärarna tar vi bort, säger Kicki Lindskog, Lärarförbundets lokalombud i Åre.

Lottie Corrias-Näslund, barn- och utbildningschef i Åre, förklarar att de som arbetsgivare hade tänkt och resonerat kring förstelärarna innan de träffade de fackliga företrädarna. Arbetsgivarna ansåg att förstelärarna skulle uteslutas från lärarlönelyftet eftersom de har ett uppdrag utifrån sina specifika kvalifikationer för ett framåtriktat arbete.

Det kan handla om att utveckla arbetet med flippade klassrum, läsutvecklande åtgärder eller något annat. De lärare som nu fått lärarlöne­lyftet har fått det för att de är särskilt skickliga i sitt nuvaran­de uppdrag.

Vid förhandlingen var det fackliga fokuset helt inställt på att få arbetsgivaren att ge fler lärare del av lärarlönelyftet i kommunen.

I det läget kändes det svårt att motivera att förstelärarna skulle få ännu ett lönepåslag, ansåg Kicki Lindskog och hennes fackliga kollega Mikael Skålen från Lärarnas riksförbund. Kicki Lindskog säger att många medlemmar inte ens kände till att förstelärarna skulle kunnat få del av lärar­lönelyftet och att de blivit förvånade när hon berättat det.

Förstelärarna i Åre kommun har inga permanenta tjänster utan omförhandlar sina uppdrag varje år. Lärarlönelyftslärarna får sina 3 500 kronor i månaden så länge staten inte drar in de riktade statsbidragen från kommunerna. Om det sker ska det lokala avtalet omförhandlas i Åre.

— Om förstelärarna inte fortsätter med uppdraget förlorar de sitt tillägg på 5 000 kronor. I det perspektivet kanske vissa av dem hellre hade velat ha möjlighet att söka lärarlönelyftstjänsterna och få 3 500 kronor utan att behöva driva egna projekt, säger Kicki Lindskog.

Vissa kommuner vill ge sina förstelärare möjligheter att bli lärarlyftslärare ­efter sina förste­läraruppdrag.

Lottie Corrias-Näslund har svårt att se att förstelärarna skulle ta ett steg tillbaka till att bli »vanliga lärare«.

— Som vi ser det är de av den kalibern att de då snarare tar nästa steg och blir ledare. Det skulle kännas konstigt att ge dem 3 500 kronor som något sorts plåster på såren.

Mikael Skålen försöker lyfta fram till sina kolleger att det inte är helt kört att få del av lärarlönelyftet i efterhand:

— Folk flyttar och andra går i pension inom några år och då lösgörs tjänster till andra lärare, säger han. 

Rektorer väljer individerna

  • Om förstelärarna ska få del av lärarlönelyftet har i huvudsak beslutats på central tjänstemannanivå i kommunerna, i samråd med fackliga parter. I många kommuner har politikerna informerats om beslutet.
  • Tjänste­männen har även beslutat om lönenivån och ifall tjänsterna ska vara ­permanenta eller begränsade till en viss tid.
  • Rektorer och förskole­chefer har i de allra flesta fall fått uppdraget att utse vilka som uppfyller de statliga kriterierna.

Källa: Lärarnas tidnings kommunenkät

ur Lärarförbundets Magasin