Läs senare

Årets digitaliseringsledare: ”Överlägset hjälpmedel”

SkolledargalanStojanka Drinic, biträdande rektor på Nya Elementar i Stockholm utsågs till Årets digitaliseringsledare vid den stora skolledargalan på Berns i Stockholm.

av Sten Feldreich
28 feb 2020
28 feb 2020
Årets digitaliseringsledare Stojanka Drinic.
Foto: Therés Stephansdotter Björk

Detta för att hon använder sig av digitala hjälpmedel i undervisningen på ett konstruktivt sett. Ändå konstaterar hon:

– Digitalisering är ingenting utan oss människor.

Hur menar du?

– Digitala hjälpmedel är ett överlägset sätt att kartlägga elevens kunskapsluckor. Med hjälp av digitala program i till exempel matte, engelska och svenska går det att mäta elevens kunskapsnivåer och jämföra dem mot de uppsatta målen.

På så sätt kan läraren tidigt se vad som saknas och sätta in rätta resurser för att åtgärda de bristerna.

– Det är då den mänskliga kompetensen kliver in och utformar undervisningen så att luckorna täpps till, säger hon.

Jenny Nyberg Årets Ung skolledare

Årets Ung skolledare gick till Jenny Nyberg, rektor på Oxievångsskolan i Malmö, där hon arbetat i sex år. Hon tog över en F-6 skola med krympande elevunderlag, eftersom skolans rykte var dåligt och läraromsättningen hög I dag har skolan 800 och elever söker sig aktivt dit eftersom den är populär.

– När jag började det här läsåret gjorde jag det med exakt samma lärare som jag slutade det förra läsåret. Ingen lärare har slutat och det känns bra, säger Jenny som säger att hon vågar tänka lite ”outside the box”.

– Tror det är viktigt att inte slentrianmässigt göra som man alltid gjort, utan ifrågasätta vad man gör och våga gå sin egen väg.

Årets Ung skolledare Jenny Nyberg. Foto: Therés Stephansdotter Björk

Exempel på detta är att Jenny Nyberg avdelat en person till att enbart jobba med tillbud och kränkningar och hela den dokumentationsbörda som följer sådana ärenden. Detta för att avlasta sina lärare.

Dessutom låter hon en heltidsmentor koncentrera sig på skolans 40 mest utmanade elever.

– Jag är nog väldigt strukturerad. Det gäller att prioritera – och prioritera rätt utifrån resurserna som gives.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin