Läs senare

Återkoppla till dina matteelever

21 okt 2013

All form av bedömning i undervisningen handlar om återkoppling, något som i sin tur påverkar eleverna. För matematiklärare som vill bli medvetna om sin egen återkopplingsförmåga och vilka effekter det kan få på elevernas lärande, finns boken »Bedömning i matematik pågår!«.
Här diskuteras just bedömningar i matematik utifrån olika undervisningssituationer — allt ifrån hur man som lärare agerar när man hjälper sina elever i klassrummet till mer sammanfattande bedömningar i samband med betyg och utvecklingssamtal.

Titel: »Bedömning i matematik pågår!« 

Författare: Lisa Björklund Boistrup 

Förlag: Liber

ur Lärarförbundets Magasin