Läs senare

Återkoppla — utan att sänka eleven

17 Sep 2015


Återkoppling har stor betydelse för elevernas motivation och leder lärandet framåt. Det vet vi både genom forskning och lärares egna erfarenheter. Men det är inte alltid enkelt. En rättelse kan uppfattas som kritik, tas personligt och upplevas som allt annat än positiv.

I en ny bok ger Helena Wallberg, gymnasielärare, fil mag i specialpedagogik och författare, konkreta och autentiska exempel på vad som behöver återkopplas — och varför, när och hur det blir ­effektivt för att leda lärandet framåt.

Titel: Återkoppling för utveckling. Från förmedling till handledning.

Författare: Helena Wallberg.

Förlag: Gothia Fortbildning 2015.

ur Lärarförbundets Magasin