Läs senare

Återställare för friskolornas peng

De fristående gymnasiekolorna får mer pengar per elev än i Skolverkets första förslag till ny riksprislista. Den 1 juli höjs priset för de olika gymnasieprogrammen med i genomsnitt nästan 4.000 kronor per elev.

18 Jun 2010

Den nya riksprislistan ska garantera att alla skolor, oavsett huvudman, får samma ekonomiska villkor. Listan ska följas när kommunerna inte själva erbjuder det gymnasieprogram som friskolan har. I dessa fall blir nu följden att kommunerna får betala en högre ersättning 2010 än budgeterat.
   Regeringen tvingade Skolverket att dra tillbaka det ursprungliga förslaget till ny riksprislista efter hårda protester från friskolorna. 

ur Lärarförbundets Magasin